Akty prawne dotyczące turystyki wodnej

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
(Dz.U. 1997, nr 57, poz. 358)

Rozporządzenie traci moc w zakresie dotyczącym obowiązywania na trasach narciarskich znaków zakazu, ostrzegawczych oraz informacyjnych, stosownie do R. - Dz. U. 2011, nr 295, poz. 1751; traci moc w zakresie dotyczącym stopni trudności narciarskich tras zjazdowych, biegowych i nartostrad, stosownie do R. - Dz.U., 2011, nr 295, poz. 1752 ; traci moc w zakresie dotyczącym stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób, stosownie do R. - Dz.U., 2011, nr 299, poz. 1777 ; traci moc w zakresie dotyczącym obciążenia trasy narciarskiej, stosownie do R. - Dz.U., 2012, poz. 102 ; traci moc w zakresie dotyczącym minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego, stosownie do R. - Dz.U. 2012, poz. 108

 

Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U., 2011, nr 208, poz. 1240)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag.

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia  27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia  23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×