Jest podręcznik o przemyśle spotkań

W sprzedaży pojawiła się książka „Przemysł spotkań. Wiedza, produkt, motywacja” autorstwa Krzysztofa Celucha. Premiera publikacji, która jest naukowym podsumowaniem tej rosnącej gałęzi gospodarki, odbędzie się 15 stycznia w Warszawie.

Jak informuje autor, książka jest jednocześnie i historycznym kompendium, i próbą systematyzacji branży, która od 1989 roku odgrywa coraz istotniejszą rolę w polskiej gospodarce. W strefie zainteresowań doktora Krzysztofa Celucha znalazły się zarówno organizowanie kongresów i konferencji, jak i wydarzenia z życia korporacji i podróże motywacyjne.

W publikacji znajdą się zatem teoretyczne podstawy przemysłu spotkań, pojęcia i terminy oraz międzynarodowy rys historyczny, na tle którego opisany jest proces tworzenia się i rozwoju rodzimej branży. Jak informuje autor, książka jest więc wynikiem obserwacji dynamicznie zmieniającego się rynku.

Opisany w publikacji sektor spotkań, związany z wieloma dziedzinami (m.in. turystyką, marketingiem, zarządzaniem i psychologią), stanowi zbiór różnorodnych usług i celów. W przeszłości ta różnorodność dawała ekspertom, naukowcom i praktykom zrzeszonym w międzynarodowych organizacjach możliwość wielu interpretacji i teorii, które teraz zostają nie tylko zebrane i usystematyzowane, lecz przede wszystkim poddane krytycznej analizie poprzez zaproponowanie przez badacza zupełnie nowego, autorskiego podziału rynku, opartego na różnicach w celach usługi. Autor analizuje zarówno zależności zachodzące na rynku wymiany usług, jaki również merytoryczną i biznesową ich wartość z perspektywy proponowanego nowego spojrzenia. Przedstawia też studia przypadków konkretnych realizacji w każdej opisanej grupie wydarzeń.

W książce zaprezentowana jest także analiza efektywności spotkań, ich wartości oraz metodologia obliczania zwrotu z inwestycji w spotkania. Autor wskazuje także istotne zadania, jakie stoją zarówno przed branżą, jak i coraz liczniej reprezentowanym środowiskiem akademickim specjalizującym się w tej dziedzinie. Jednym z wyzwań jest stworzenia rachunku satelitarnego dla przemysłu spotkań, dzięki któremu zostałaby ukazana wartość ekonomiczna tego sektora w długofalowej perspektywie. W założeniu książka przeznaczona jest zarówno dla specjalistów, jak i tych, którzy nie są zawodowo związani z przemysłem spotkań.

– Autorski podział branży spotkań, szczegółowa analiza w oparciu o kilkadziesiąt kluczowych polskich realizacji, to magnes, którym chciałbym przyciągnąć czytelników – wyjaśnia Krzysztof Celuch.

Premiera książki „Przemysł spotkań. Wiedza, produkt, motywacja" oraz spotkanie z autorem odbędzie się 15 stycznia w warszawskim Pin-Up Studio. Partnerem strategicznym publikacji i organizatorem wydarzenia jest agencja marketingu zintegrowanego Mea Group. Premierę współorganizują Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie oraz serwis MeetingPlanner.pl. Partnerem medialnym wydarzenia został serwis branży turystycznej Turystyka.rp.pl.

Książka „Przemysł spotkań. Wiedza, produkt, motywacja" została wydana przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie oraz Szkołę Główną Turystyki i Rekreacji w Warszawie. Recenzentami pracy są: prof. dr hab. Grzegorz Gołembski oraz dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. SGH.

Dr Krzysztof Celuch jest wykładowcą w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji (grupa uczelni Vistula), w studium Event Management SBE na Uniwersytecie Warszawskim oraz profesorem wizytującym i kierownikiem projektów badawczych w San Diego State University. Jest również szefem Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej oraz autorem cyklicznych raportów „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce".

Założył Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów Spotkań MPI Poland i został jego pierwszym prezesem. Jest też członkiem rady dyrektorów Meeting Professionals International z siedzibą w Dallas, USA.

Krzysztof Celuch jest absolwentem turystyki i rekreacji na AWF w Warszawie oraz doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce wydziału dziennikarstwa i nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2007 i 2008 roku został wyróżniony przez magazyn „The Meeting Professional" jako jedna z „30 osób poniżej 30. roku życia wywierających największy wpływ na globalną społeczność spotkań". Jako jedyny Polak jest akredytowanym trenerem MPI Global Training oraz trenerem programu CSR Travelife i Certificate Incentive Specialist.

Źródło: Turystyka.rp.pl, data dostępu: 14.01.2015

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×