Konkurs ofert na wsparcie rozwoju turystyki w Polsce

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu turystyki. Celem corocznie organizowanego konkursu jest podnoszenie konkurencyjności sektora turystyki oraz wzmacnianie turystycznego wizerunku Polski.

 

MRPiT zaprasza do składania ofert do 29 stycznia br. zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych i trwa dłużej niż 2 lata.

Budżet konkursu wynosi ponad 2,6 mln zł.

Okres realizacji zadań: od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Priorytety na 2021 rok zostały określone po analizie zapisów dotyczących turystyki w strategiach horyzontalnych.  Zadania zostaną dofinansowane z budżetu państwa cz. 40 Turystyka, dział 630 rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”.

Zadanie 1. Renowacja istniejacych i wytyczanie nowych szlaków turystycznych na terenie Polski, w tym w szczególności dostosowanie szlaków turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Zadanie 2. Innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, zwłaszcza podczas i po pandemii COVID-19.

Zadanie 3. Rozowój kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług.

Ocena aplikacji będzie dokonywana w oparciu o kryteria oceny określone w załączniku do Regulaminu konkursu.

Finanse

Wysokość środków publicznych na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2021 roku wynosi 2 600 000 zł. Wysokość środków finansowych może ulec zmianie.

Dofinansowanie nie może przekroczyć 75% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Wymagany jest wkład własny finansowy podmiotu wnioskującego o dotację w wysokości minimum 10% kosztu całkowitego zadania. Do wkładu własnego finansowego nie zalicza się dotacji innych organów rządowych, samorządowych, sponsorów oraz wpłat uczestników, które należy ująć w kategorii „inne źródło finansowania zadania”.

Minimalny koszt całkowity realizacji zadania publicznego dla zadania1 musi wynosić: 80 000 zł, natomiast dla zadań nr 2 i 3: 50 000 zł.

Szczegółowe informacje dostępne w regulaminie.

Więcej szczegółów na stronie Ministerstwa.

Materialy do pobrania

Ogłoszenie konkursu dotacyjnego 2021
 

Ogłoszenie​_konkursu​_dotacyjnego​_2021.pdf 0.58MB Załącznik nr 1 do ogłoszenia - oferta
 

Zał​_nr​_1​_do​_ogłoszenia​_oferta​_zał1​_rozporządzenia​_Przewodniczącego​_Komitetu​_do​_Spraw​_Pożytku​_Publicznego-2.docx 0.06MB Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Klauzula RODO
 

Zał​_nr​_2​_do​_ogłoszenia​_Klauzula​_RODO-1.docx 0.03MB Załącznik nr 3 do ogłoszenia - Sprawozdanie z realizacji zadania
 

Zał​_nr​_3​_do​_ogłoszenia​_Sprawozdanie​_z​_realizacji​_zad​_publ​_jako​_zał​_nr​_5​_do​_rozporządzenia​_PrzewKomitdsPożytku​_Publ-1​_(1).docx 0.04MB

 

Zarządzenie nr 2 z 8 stycznia 2021 r ws powołania i trybu działania Komisji Konkursowej
 

Zarządzenie​_nr​_2​_z​_8​_stycznia​_2021​_r​_ws​_powołania​_i​_trybu​_działania​_Komisji​_Konkursowej.pdf 0.56MB

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - oświadczenie członka komisji
 

Załącznik​_1​_​_do​_Zarządzenia​_-​_oświadczenie​_członka​_komisji.pdf 0.38MB

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia - Regulamin Prac Komisji Konkursowej
 

Załącznik​_nr​_2​_do​_Zarządzenia​_-​_Regulamin​_Prac​_Komisji​_Konkursowej.pdf 0.38MB Załącznik nr 1 do Regulaminu
 

Załącznik​_nr​_1​_do​_Regulaminu​_-​_ocena​_oferty.pdf 0.35MB Załącznik nr 2 do Regulaminu
 

Załącznik​_nr​_2​_do​_Regulaminu​_-​_protokół​_oceny​_zbiorczej.pdf 0.43MB

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×