Konkurs PTTK "Gmina Przyjazna Rowerzystom 2021"

PTTK serdecznie zaprasza wszystkich turystów - miłośników dwóch kółek do zapoznania się z regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu "Gmina Przyjazna Rowerzystom" oraz zgłaszania gmin, które w ocenie turystów kolarzy są uważane za godne otrzymania ww. tytułu.

Konkurs ma m.in. na celu uhonorowanie i zauważenie gmin, które w swoich działaniach uwzględniają potrzeby rowerzystów i promują aktywny wypoczynek na rowerach, tworzą infrastrukturę rowerową, inicjują lub wspierają organizowanie imprez rowerowych, wydają mapy i przewodniki rowerowe. Promuje gminy, które dbają o bezpieczeństwo rowerzystów. Ma również zachęcić gminy do podejmowania nieustannej poprawy warunków, jakie do tej pory stworzyli dla rowerzystów.

Konkurs został zainicjowany przez PTTK w ramach Roku Turystyki Rowerowej w 2012 r., to już jego 10. edycja.

Rywalizacja toczy się w następujących kategoriach gmin:

  • do 10 000 mieszkańców,
  • do 20 000 mieszkańców,
  • do 40 000 mieszkańców,
  • do 100 000 mieszkańców,
  • oraz powyżej 100 000 mieszkańców.

Zgłoszenia gmin do Konkursu "Gmina Przyjazna Rowerzystom" dokonują turyści kolarze na podstawie karty zgłoszenia, która dostępna jest m.in. w załącznikach pod tym artykułem. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na e-mail: poczta@narowerze.pttk.pl do 30 kwietnia.

Zgłoszone gminy otrzymają link do elektronicznego formularza, w którym należy podać: szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji (m. in. długość dróg, ścieżek rowerowych i oznakowanych szlaków, ilość urządzeń, miejsc postojowych) w minionym roku kalendarzowym oraz adresy portali, wykaz zorganizowanych imprez (rajdy, zloty), informacje o innych działaniach, w tym o planowanych na przyszły rok, a także o długofalowym planie utrzymania i konserwacji istniejącej infrastruktury rowerowej.

PTTK zachęca do dołączenia materiałów takich jak mapy, plany, dokumentacja fotograficzna, kopie publikacji prasowych oraz wydawnictw związanych z turystyką rowerową w formie elektronicznej lub przesłania ich na adres Biura Zarządu Głównego PTTK. Wypełniony przez gminy formularz należy przesłać elektronicznie do 30 czerwca a ewentualne materiały uzupełniające – na adres: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, z dopiskiem „Gmina Przyjazna Rowerzystom”.

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani Certyfikatami „Gmina Przyjazna Rowerzystom” oraz dyplomami za udział wręczanymi w trakcie Międzynarodowych Targów Rowerowych Bike-Expo w Kielcach lub w czasie innego wydarzenia związanego z turystyką rowerową. Gmina, która uzyska trzykrotnie Certyfikat „Gmina Przyjazna Rowerzystom” może ubiegać się o nagrodę Grand Prix.

Regulamin konkursu.pdf

Karta zgłoszenia.pdf

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×