Legislacja w zakresie usług hotelarskich

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

 

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
(Dz.U., 2006, nr 22, poz. 169)

 

Z dniem 15 grudnia 2011 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 259, poz. 1553). Zgodnie z ww. rozporządzeniem przedsiębiorcy posiadający w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju HOTEL albo MOTEL danej kategorii, dostosują obiekt do wymagań co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie nie dłuższym niż 2 lata od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego.

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Ustawa, jednolity tekst - Dz.U., 2010, nr 136, poz. 914 zmiana U. - Dz.U., 2011, nr 171, poz. 1016 (art. 46)

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×