Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - małe i standardowe granty

Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki wraz z Departamentem Polityki Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych przypomina, że można ubiegać się o środki finansowe znajdujące się w Międzynarodowym Funduszu Wyszehradzkim na ramach tzw. małych i standardowych grantów.

PROJEKT

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund – IVF; http://visegradfund.org/home/), jako międzynarodowa organizacja, powstał na podstawie wspólnej decyzji premierów rządów Czech, Polski, Słowacji i Węgier w czerwcu 2000 r. i zaakceptowanego przez nich Statutu, który ma rangę umowy międzynarodowej. Fundusz ma swoją siedzibę w Bratysławie (Republika Słowacka).

Zadaniem Funduszu jest promowanie i zachęcanie do bliższej współpracy między krajami Grupy Wyszehradzkiej /GW, V4/ poprzez wspieranie finansowe wspólnych projektów kulturalnych, naukowych i edukacyjnych, wymianę młodzieży, współpracę transgraniczną oraz w dziedzinie promocji turystycznej.

Oficjalnym językiem Funduszu jest język angielski.

Można ubiegać się o dofinansowanie projektów przede wszystkim w ramach 2 programów grantowych Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (IVF):

- małych grantów (Small grants);

- standardowych grantów (Standard grants).

Małe granty (Small grants; http://visegradfund.org/grants/small-grants ):

Małe granty służą wspieraniu niewielkich projektów (maksymalne dofinansowanie IVF dla jednego projektu wynosi do 6 tys. euro), których czas realizacji nie przekracza okresu 6 miesięcy. Dofinansowanie ze strony IVF nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu projektu.

Ze środków programu małych grantów mogą korzystać organizacje non-profit, organizacje pozarządowe, publiczne instytucje edukacyjne, kulturalne i badawcze, a także lokalne i miejskie instytucje samorządowe.

Projekt złożony w ramach programu małych grantów musi zakładać współpracę podmiotów z co najmniej 3 państw Grupy Wyszehradzkiej (w praktyce, z uwagi na dużą konkurencję preferowane są projekty uwzględniające udział podmiotów z wszystkich 4 krajów Grupy Wyszehradzkiej). Wyjątkiem od tej zasady są projekty transgraniczne, które dopuszczają realizację projektu z udziałem podmiotów z co najmniej 2 państw Grupy Wyszehradzkiej.

Obszary współpracy: kultura, nauka i edukacja, wymiana młodzieży, współpraca transgraniczna oraz promocja turystyczna.

W ramach programu małych grantów IVF organizuje dorocznie 4 konkursy, a wnioski można składać w następujących terminach do: 1 marca, 1 czerwca, 1 września oraz 1 grudnia.

Wnioski (projektowe) o dofinansowanie składane są w języku angielskim w systemie informatycznym Funduszu oraz w wersji drukowanej (przekazywane korespondencyjnie na adres Funduszu).

W ciągu 50 dni od daty zamknięcia konkursu Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki dokonuje oceny przedłożonych wniosków projektowych.

Szczegółowe zasady dot. programu małych grantów IVF opisane zostały w udostępnionym na oficjalnej stronie internetowej Funduszu w dokumencie „Rules for the Preparation, Approval and Implementation of Small Grants Financed by the International Visegrad Fund”. http://visegradfund.org/documents/ [Small grants].

Dodatkowe informacje istotne z punktu widzenia składających wnioski projektowe do Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego umieszczono pod adresem: http://visegradfund.org/grants/grant-guidelines/.

====

Standardowe granty (Standard grants; http://visegradfund.org/grants/standard-grants ):

Standardowe granty służą wspieraniu średniej wielkości projektów (minimalne dofinansowanie IVF dla jednego projektu wynosi od 6001 euro; górna granica w praktyce mieście się w przedziale 8-18 tys. euro.), których czas realizacji nie przekracza okresu 12 miesięcy. Dofinansowanie ze strony IVF nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu projektu.

Ze środków programu grantów standardowych mogą korzystać organizacje non-profit, organizacje pozarządowe, publiczne instytucje edukacyjne, kulturalne i badawcze, a także lokalne i miejskie instytucje samorządowe.

Projekt złożony w ramach programu grantów standardowych musi zakładać współpracę podmiotów z co najmniej 3 państw Grupy Wyszehradzkiej (w praktyce, z uwagi na dużą konkurencję preferowane są projekty uwzględniające udział podmiotów z wszystkich 4 krajów Grupy Wyszehradzkiej). Wyjątkiem od tej zasady są projekty transgraniczne, które dopuszczają realizację projektu z udziałem podmiotów z co najmniej 2 państw Grupy Wyszehradzkiej.

Obszary współpracy: kulturalna, nauka i edukacja, wymiana młodzieży, współpraca transgraniczna oraz promocja turystyczna.

W ramach programu grantów standardowych IVF organizuje dorocznie 2 konkursy, a wnioski można składać w następujących terminach do: 15 marca oraz 15 września.

Wnioski (projektowe) o dofinansowanie składane są w języku angielskim w systemie informatycznym Funduszu oraz w wersji drukowanej (przekazywane korespondencyjnie na adres Funduszu).

W ciągu 60 dni od daty zamknięcia konkursu Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki dokonuje oceny przedłożonych wniosków projektowych.

Szczegółowe zasady dot. programu standardowych grantów IVF opisane zostały w udostępnionym na oficjalnej stronie internetowej Funduszu w dokumencie „Rules for the Preparation, Approval and Implementation of Standard Grants Financed by the International Visegrad Fund”.  http://visegradfund.org/documents/ [Standard grants].

Dodatkowe informacje istotne z punktu widzenia składających wnioski projektowe do Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego umieszczono pod adresem: http://visegradfund.org/grants/grant-guidelines/.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×