Nabór do programów Interreg Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego

Trwają nabory wniosków Interreg Europa Środkowa i Interreg Region Morza Bałtyckiego. Ten pierwszy do 25 stycznia 2018 roku, drugi do 9 kwietnia 2018 roku. Udział w tej rekrutacji może być ostatnią szansą dla polskich firm na uzyskanie wsparcia z wymienionych wyżej programów w latach 2014-2020.

 

iiii

Programy transnarodowe z udziałem Polski dotują projekty, w których wielu partnerów z różnych państw wspólnie podejmuje wyzwania, jakich nie da się skutecznie rozwiązać na poziomie regionu czy kraju.

Projekty mogą dotyczyć np. ułatwienia przedsiębiorcom dostępu do infrastruktury badawczej, innowacji nietechnologicznych, organizacji ruchu pasażerskiego i towarowego wzdłuż korytarzy transportowych, efektywnego korzystania ze źródeł energii i zasobów naturalnych oraz energii odnawialnej.

W zatwierdzonych dotychczas projektach transnarodowych bierze udział prawie 250 polskich partnerów, dysponujących kwotą ponad 42 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dwanaście polskich instytucji pełni rolę partnera wiodącego.

Transnarodowe programy Interreg Europa Środkowa oraz Interreg Region Morza Bałtyckiego są dostępne zarówno dla instytucji publicznych, jak i prywatnych z całej Polski. O dofinansowanie mogą się ubiegać władze i instytucje centralne, władze regionów, miast, gmin i powiatów, uczelnie państwowe i prywatne, jednostki B+R, instytuty, agencje i parki rozwoju, fundacje, centra doradztwa rolniczego, parki krajobrazowe, porty lotnicze, regionalne biura planowania przestrzennego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i inne instytucje. Jedynym warunkiem jest posiadanie osobowości prawnej.

Tematyka programów obejmuje szeroko pojętą innowacyjność (w tym m.in. społeczną, sektor kreatywny), gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi, transport, strategie niskoemisyjne. Oba programy umożliwiają działania pilotażowe.

Jaka jest wysokość wsparcia? Polscy partnerzy publiczni i prywatni mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 85 proc. poniesionych wydatków kwalifikowalnych. Dzięki projektom partnerzy finansują m.in. personel i usługi świadczone przez ekspertów i firmy zewnętrzne.

Aby wesprzeć nasze instytucje w poszukiwaniu zagranicznych partnerów lub dołączaniu do tworzonych w Europie projektów, rząd opracował formularze, w których polska instytucja może przedstawić własną ofertę współpracy. Dystrybucją otrzymanych ofert zajmie się Ministerstwo Rozwoju (Krajowe Punkty Kontaktowe programów - dane do kontaktu w formularzach).

30 listopada, Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju organizuje również w Warszawie Krajowe Seminarium Informacyjne na temat naboru projektów w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego. Uczestniczyć w nim będą eksperci ze Wspólnego Sekretariatu programu. Zainteresowani będą mogli skorzystać z konsultacji pomysłów projektowych.

Więcej informacji na temat można znaleźć na stronie: http:/www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/szkolenia/wpisz-tytul-szkolenia-lub-konferencji-5/

Formularze do pobrania niżej:

Formularz do naboru Interreg Europa Środkowa
Formularz do naboru Interreg Region Morza Bałtyckiego

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×