Poznaj Polskę – nowy projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki

15 mln zł to budżet programu „Poznaj Polskę”, w ramach którego Ministerstwo Edukacji i Nauki będzie dofinansowywać wycieczki szkolne. Zasadniczo chodzi o wyjazdy edukacyjne do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury i instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki.

Dofinansowywane będą wyjazdy organizowane w trakcie zajęć lekcyjnych, czyli od września do czerwca, których program będzie obejmował: w przypadku wycieczki jednodniowej – co najmniej 2 punkty edukacyjne, w przypadku wycieczki dwudniowej – co najmniej 4 punkty edukacyjne, w przypadku wycieczki trzydniowej – co najmniej 6 punktów edukacyjnych.

Wycieczki będą realizowane w ramach 4 obszarów edukacyjnych:

  • Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
  • Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
  • Kultura i dziedzictwo narodowe,
  • Największe osiągnięcia polskiej nauki.


Środki finansowe, po złożeniu wniosku o dofinansowanie wycieczki, otrzymają organy prowadzące szkoły publiczne oraz niepubliczne. Przedsięwzięcie jest skierowane dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych (publicznych i niepublicznych) w trzech grupach wiekowych: klasy I-III ze szkół podstawowych, klasy IV-VIII ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Kryteria dofinansowania wycieczki

Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki, maksymalnie na: wycieczkę jednodniową – do 5 tys. zł, wycieczkę dwudniową – do 10 tys. zł, wycieczkę trzydniową  – do 15 tys. zł. Pozostałe 20 proc. kosztów wycieczki organ prowadzący będzie finansować z własnych środków.

Organy prowadzące szkoły będą mogły składać wnioski od 6 do 30 września br. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięcia w bieżącym roku. O przyznaniu środków decydować będzie kolejność wpływu do ministerstwa prawidłowo wypełnionych wniosków. Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie wycieczek będzie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie MEiN. Organ prowadzący szkołę podpisze umowę z ministerstwem i otrzyma pieniądze na wyjazd uczniów.

Szczegóły na stronie Ministerstwa

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×