Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-27 - Nabór wniosków dla priorytetu "zrównoważona turystyka"

Zrównoważona turystyka to jeden z filarów, w ramach którego będzie można ubiegać się o dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Łączna pula środków przewidzianych do rozdysponowania dla projektów w naborze to 630 mln zł. Prognozowany termin składania wniosków to 12.10.2023 r. - 31.01.2024 r.

Celem zgłaszanych w ramach tego filaru projektów jest wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych. O dofinansowanie projektów mających oddziaływać na zrównoważoną turystykę mogą ubiegać się samorządy z województw: warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego
i podlaskiego.

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Projekty kompleksowe przeznaczone na tworzenie ponadregionalnych produktów (szlaków) turystycznych (łączących podmioty z min. 2 województw PW+), na bazie walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych, o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego makroregionu, a przede wszystkim lokalnych społeczności w korytarzu szlaków.

Szczegółowy harmonogram konkursów w ramach Polski Wschodniej Plus (kliknij tutaj).

Ponadto w maju 2023 r. odbędą się konkursy na turystykę kulturową z programu FEniKS - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem.

Szczegółowy harmonogram konkursów w ramach Funduszy Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (kliknij tutaj).

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×