Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2017 roku

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze statystyki.

W III kwartale 2017 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 82,6 mln, z tego 47,9 mln (58,0%) dotyczyło cudzoziemców (nierezydentów), a Polaków (rezydentów) 34,7 mln (42,0%). Około 73,3% ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej, 13,8% granicy na lotniskach, 12,0% zewnętrznej granicy lądowej UE i 0,9% morskiej.

Najwięcej osób przekraczało lądową granicę Polski na odcinku z Niemcami (45,4% ogółu przekroczeń lądowej granicy Polski w III kwartale 2017 r.), następnie granicę z Czechami (22,9%), Słowacją (14,4%), Ukrainą (8,9%), Białorusią (3,7%), Litwą (3,2%) i Rosją (1,5%).

Wśród cudzoziemców przekraczających poszczególne odcinki lądowej granicy Polski dominowali obywatele kraju sąsiadującego, na przykład: na granicy z Ukrainą – obywatele Ukrainy (95,6%), na granicy z Rosją – obywatele Rosji (88,1%), a na granicy z Białorusią – obywatele Białorusi (84,6%).

Obcokrajowcy zostawiają w Polsce więcej pieniędzy - wynika z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny.

Szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców w III kwartale 2017 r. ukształtowała się na poziomie 11,7 mld zł. W porównaniu do
analogicznego okresu 2016 r. wydatki cudzoziemców były wyższe o 7,7%.

Również podróżujący za granicę w III kwartale roku Polacy, wydawali więcej niż przed rokiem. Ich wydatki to 6,8 mld zł i jest to wzrost o 6,5 proc.

W strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających lądową granicę w III kwartale 2017 r. największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemcami (46,6%), następnie z Ukrainą (20,5%), Czechami (11,8%), Słowacją (8,3%), Białorusią (7,0%), Litwą (4,3%) i Rosją (1,6%).

Pobierz publikację:  
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2017 roku

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×