Turystyka pionierem wdrażania sektorowych ram kwalifikacji

Turystyka jako pierwsza włączyła Sektorową Ramę Kwalifikacji w sektorze turystyka do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W 2015 roku z inicjatywy Ministerstwa Sportu i Turystyki została opracowana Sektorowa Rama Kwalifikacji w sektorze turystyka (SRKT) przez zespół ekspertów branżowych.

Opracowanie powstało w ramach pilotażowych prac Instytutu Badań Edukacyjnych w zakresie projektu systemowego „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”

Liderem projektu była Katedra Turystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Celem tworzenia ram kwalifikacji jako takich jest uporządkowanie kwalifikacji (rozumianych jako dyplomy, certyfikaty, świadectwa, itp., potwierdzające posiadanie określonych kompetencji), a tym samym podniesienie ich rozpoznawalności i „jakości”. Wpisuje się tow szerszy kontekst światowej zmiany w postrzeganiu uczenia się, nakierowanej na jego rezultaty (tzw. efekty uczenia się), a nie proces, który do nich prowadzi (uczenie się w różnych formach – w szkole, na kursach, bądź samodzielne). Aby kwalifikacje oparte na efektach uczenia się mogły funkcjonować w praktyce, potrzebne jest wdrożenie szeregu rozwiązań systemowych – jednym z nich są właśnie ramy kwalifikacji.

Sektorowa Rama Kwalifikacji w sektorze turystyka w Polsce to opis hierarchii poziomów kwalifikacji, funkcjonujących w branżach wchodzących w skład sektora turystyki, tj.:

  • hotelarstwo,
  • gastronomia (w szczególności gastronomia hotelowa),
  • organizacja turystyki,
  • pilotaż, przewodnictwo i animacja czasu wolnego.

Do pobrania: Rozporządzenie MEN w prawie „Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka”

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki, data dostępu: 13.07.2017

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×