Ustalono nowe sumy gwarancyjne

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie w tej sprawie, wejdzie ono w życie razem z ustawą – 1 lipca 2018 r. Rozporządzenie szczegółowo określa, jakie zabezpieczenia finansowe obowiązywać będą dla poszczególnych uczestników rynku.

Rozporządzenie określa 13 rodzajów prowadzonej działalności, dla każdego z nich określone zostały minimalne sumy gwarancyjne, w zależności od terminu przyjmowania wpłat i od tego, czy dany podmiot rozpoczyna działalność. Przewidziano też możliwość przyjmowania wpłat już po realizacji usługi. Podobnie jak poprzednio, sumy gwarancji określona są zarówno minimalną kwotą, jak też procentem od rocznego przychodu.

Najniższa minimalna kwota gwarancji zaczyna się od 950 euro (dla podmiotów rozpoczynających działalność, przyjmujących wpłaty po realizacji usługi i ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej – w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa).

Najwyższa kwota minimalna sięga 212 tys. euro i obejmuje podmioty, które organizują imprezy turystyczne na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego. Chodzi o przedsiębiorców, którzy pobierają przedpłaty na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub przyszłej powiązanej usługi turystycznej w wysokości powyżej 30% ceny imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej, w terminie: powyżej 30 dni do 180 dni przed dniem rozpoczęcia.

PIU zwracała też uwagę na to, że skoro w ramach PUT umowy zawierane są z różnymi dostawcami, nie będzie wiadomo jak weryfikować przychód przedsiębiorcy ułatwiającego ich nabywanie. Dla ubezpieczycieli będzie to istotne, ponieważ to oni będą obliczali sumy gwarancji i sumy ubezpieczenia. PIU wskazuje, że wobec braku precyzji prawa w tym zakresie, może się to odbywać jedynie na podstawie deklaracji składanych przez przedsiębiorców.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych dostępne pod poniższym linkiem.

Projekt składek do TFG

Pozostałe rozporządzenia do Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych są na etapie publicznych konsultacji projektów. Wśród tych aktów prawnych znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Dostępne są już uwagi z konsultacji, zgłoszone przez kilka urzędów i stowarzyszeń. Wśród branżowych organizacji, które zaopiniowały projekt znalazły się: PZOT, Zrzeszenie IATA i Małopolska Izba Hotelarska „Gremium”. Wszystkie merytoryczne uwagi zostały odrzucone przez MSiT, uwag tych nie było jednak wiele.

Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych dostępny jest pod poniższym linkiem.

Źródło: waszaturystyka.pl, data dostępu: 11.01.2018

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×