VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych"

Trzy dni spotkań, dziewięć sesji tematycznych, prelekcje ekspertów, panele dyskusyjne, a pomiędzy sesjami 30-minutowe meet – up’y z zaproszonymi do studia konferencyjnego ekspertami. Już jutro rusza 7. edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych".

Program wydarzenia, która odbędzie się 16-18 listopada, zapowiada się naprawdę ciekawie. Ogromną wartością spotkania będą  zaproszeni eksperci - reprezentanci instytucji naukowych i parków narodowych z zagranicy, naukowcy z kilkudziesięciu jednostek naukowo-badawczych z Polski, reprezentanci jednostek planistycznych, przedsiębiorcy, a także studenci kierunków przyrodniczych.

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych" to partnerskie przedsięwzięcie Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej oraz Instytutu Kronenberga – Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych.

Organizowane przez nich spotkanie ma wymiar globalny, nie tylko z powodu zagranicznych Gości, ale ze względu na poruszane tematy - zrównoważonego rozwoju obszarów chronionych oraz turystyki. Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji naukowej będzie: Obszary przyrodniczo cenne – nowe wyzwania środowiskowe, społeczne i gospodarcze.

– Podstawowym celem konferencji jest przegląd najnowszych badań i prezentacja praktycznych rozwiązań z kraju i zagranicy dotyczących 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, Europejskiego Zielonego Ładu oraz Europejskiej Strategii Na Rzecz Bioróżnorodności 2030. Ze względu na specyficzny czas, jakim jest okres pandemii, nasze spotkanie zostało pogłębione o tematy związane ze  skutkami pandemii w turystyce oraz utratą funkcji społecznych i gospodarczych wielu miast turystycznych. Zmiany klimatyczne oraz społeczno-gospodarcze zmuszają nas do rewidowania naszych działań i zacieśniania współpracy. To są wyzwania, którym musimy sprostać w najbliższym czasie.” – mówi Adam Walicki z Instytutu Kronenberga.

Jak podkreślają Organizatorzy, spotkanie ma służyć nie tylko wymianie doświadczeń, ale przede wszystkim budowaniu współpracy między instytucjami ochrony przyrody, nauką i samorządami lokalnymi.

– Zależało nam, by stworzyć międzynarodową platformę współpracy, która umożliwi interdyscyplinarny dialog na temat zachowania naszego dziedzictwa naturalnego. Cieszymy się, że zaproszenie przyjęło tak wielu znaczących ekspertów, w tym Cameron Sholly – Dyrektor Parku Narodowego Yellowstone, czy Dorji Dhradhul – Honorowy Dyrektor Generalny Rady Turystyki Bhutanu, z którzy z pewnością wniosą wiele do dyskusji o międzynarodowych rozwiązaniach w turystyce. Wśród uczestników znajdują się zarówno reprezentanci Komisji Europejskiej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, jak i Polskiej Organizacji Turystycznej – zapowiada dr Ewa Zapora z Instytutu Nauk Leśnych PB.

Podczas konferencji planowana jest sesja poświęcona 50. rocznicy podpisania Konwencji Ramsarskiej o obszarach wodno-błotnych oraz IX Forum Idei Miast Turystycznych. Organizatorzy planują także sesję poświęconą obszarom przyrodniczo cennym jako wartości narodowej.

– W tym panelu spotkają się eksperci związani między innymi z naukami leśnymi. Będziemy rozmawiać o ogromnej roli przyrody, w tym lasów, w rozwoju turystyki. A musimy pamiętać, że chcąc chronić obszary cenne przyrodniczo, musimy zapewnić mieszkańcom możliwość utrzymania się z usług ekosystemowych oferowanych przez te doskonale zachowane tereny przyrodnicze. Większość cennych obszarów łączących walory przyrodnicze i turystyczne są nierozerwalnie związane z lasami o różnych reżimach ochronnych, w tym lasami gospodarczymi. Stąd zrównoważone gospodarowanie zasobami przyrodniczymi oraz umiejętne organizowanie tam turystyki pozwoli zachować nasze ogromne dziedzictwo przyrodnicze i zapewni utrzymanie ludzi, którzy od zawsze pielęgnowali i dbali o te najcenniejsze skrawki świata – przekonuje dr inż. Adam Kwiatkowski – Naczelnik Wydziału Ochrony Zasobów Przyrodniczych z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, wykładowca na Politechnice Białostockiej.  Dr inż. Adam Kwiatkowski będzie moderatorem sesji IV – Obszary cenne wartością narodową, podczas której przewidziane są wystąpienia dedykowane jubileuszowi 25-lecia Narwiańskiego Parku Narodowego i 100-lecia ochrony Puszczy Białowieskiej.   

Ważnym punktem programu będzie także sesja poświęcona skutkom pandemii na obszarach przyrodniczo cennych. Wydarzeniem specjalnym będzie też V Jubileuszowa Gala Nagrody Kronenberga 2021 „Omne Trinum Perfectum”, podczas której uhonorowani zostaną przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność gospodarczą z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. W ramach gali przewidziano wręczenie nagród dla samorządów woj. podlaskiego realizujących innowacyjne przedsięwzięcia zwiazane z ochroną środowiska oraz współpracujących ze środowiskiem naukowym. Nagrody te wręczą Marszałek Województwa Podlaskiego – Artur Kosicki oraz Rektor Politechniki Białostockiej – dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych" jest wydarzeniem bezpłatnym, każdy może wziąć w nim udział online, wymagana jest jedynie rejestracja na stronie: http://tnopc.pl/ 

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników, Organizatorzy zdecydowali się na formułę on-line. Jednocześnie na nowoczesnym kampusie Politechniki Białostockiej funkcjonowało będzie studio konferencyjne, skąd prowadzona będzie transmisja na żywo paneli eksperckich oraz meet-up’ów czy uroczystość wręczenia nagród. Wydarzenie będzie transmitowane na fanpejdżu Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowiska: https://www.facebook.com/wbinspb

Organizatorzy konferencji: Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej oraz Instytut Kronenberga - Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych.

Patronat Honorowy: Minister Edukacji i Nauki, Minister Klimatu i Środowiska, Minister Rozwoju i Technologii, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Rektor Politechniki Białostockiej, Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Patronat Medialny: Wrota Podlasia, TVP3 Białystok, Polskie Radio Białystok, Las Polski, Radio Akadera

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×