Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłosiła nabór wniosków o udzielenie "Pożyczki na Rozwój Turystyki"

Łączna wartość środków do rozdysponowania w ramach Instrumentu Finansowego wynosi 12.631.578,95 zł. Pożyczki udzielane są do wyczerpania tej kwoty. Oprocentowanie pożyczek już od 0,038% w skali roku. Agencja nie pobiera żadnych opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczek.

 

Pożyczkę na Rozwój Turystyki otrzymać mogą: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, realizujący inwestycję na terenie Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie), a w przypadku zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w Polsce Wschodniej oraz posiadający na terenie Polski Wschodniej: siedzibę lub oddział albo stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Wsparcie jest udzielane Ostatecznym Odbiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej.

Pożyczka udzielana Ostatecznemu Odbiorcy musi prowadzić do poszerzenia oferty, podniesienia jakości produktów, usług i/lub do wydłużenia sezonu turystycznego w województwach Polski Wschodniej, a w przypadku PnRT udzielonych do dnia 30 czerwca 2021 r.[1]: wsparcie Ostatecznemu Odbiorcy może zostać udzielone z przeznaczeniem na zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa lub ochronę miejsc pracy w związku z kryzysem w dziedzinie zdrowia publicznego.


Wsparcie może być przeznaczone na następujące przedsięwzięcia:

1. obiekty noclegowe,
2. obiekty gastronomiczne,
3. infrastruktura sportowo-rekreacyjna,
4. infrastruktura turystyki zdrowotnej,
5. infrastruktura kultury i rozrywki,
6. transport turystyczny,
7. organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne,
8. ekologiczne produkty,
9. produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe,
10. przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło,
11. inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

Wnioski o udzielenie pożyczki można składać od dnia 12 kwietnia 2021 r. w trybie ciągłym, do momentu, kiedy suma kwot wnioskowanych pożyczek przekroczy poziom 200% środków, (tj. kwotę 25,27 mln zł), przewidzianych w ramach Instrumentu Finansowego.

Wartość Jednostkowej pożyczki nie może być wyższa niż 500 tys. zł. Maksymalny okres spłaty Jednostkowej nie może być dłuższy niż 84 miesiące (7 lat), licząc od daty jej uruchomienia, tj. od dnia wypłaty jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej PnRT.

Szczegóły na stronie: WMARR

Źródło: WMARR, data dostępu: 16.04.2021

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×