Wpływ pandemii COVID-19 na europejski rynek spotkań

Strategiczny Sojusz Narodowych Europejskich Convention Bureaux zaprezentował wyniki badania wpływu pandemii na europejską branżę spotkań.

Możliwe scenariusze dla europejskiej branży
Scenariusz podstawowy zakłada odwołanie wszystkich eventów zaplanowanych w Europie pomiędzy marcem i sierpniem, pewną poprawę sytuacji we wrześniu i październiku (gdy faktycznie odbędzie się 75% wszystkich wydarzeń zaplanowanych w danym miesiącu) i powrót do normy w listopadzie. Całkowita liczba podróży w Europie w 2020 r. ma spaść o 58%. Zgodnie z modelem podstawowym, na uczestnictwo w zarówno krajowych, jak i międzynarodowych wydarzeniach wpływ w dalszym ciągu będą miały pewne negatywne nastroje, obniżając liczbę uczestników o 25% w 2021 r. i 5% w 2022 r., przed ostateczną poprawą sytuacji w 2023 r.

Scenariusze optymistyczny i pesymistyczny uwzględniają dwie alternatywne prognozy zakładające spadek liczby uczestników turystyki konferencyjnej pomiędzy 36% i 77% w 2020 r., po którym nastąpić ma odpowiednio gwałtowne lub bardziej wydłużone w czasie ożywienie. I tak, pierwszy z omawianych modeli zakłada że spośród wszystkich planowanych eventów we wrześniu i październiku odbędzie się jedynie 25%, a w pozostałych miesiącach do końca roku ich odsetek nie przekroczy 75%. Przewiduje również trwające w 2021 r. rządowe restrykcje w obszarze wielkości spotkań oraz silniejszy wpływ negatywnych nastrojów wśród potencjalnych uczestników (wynikający z ich obaw) oraz pełną poprawę najwcześniej w 2024 r. Z drugiej strony, scenariusz pozytywny opiera się na założeniu, że kryzys uda się opanować w ciągu najbliższych kilku miesięcy, a ożywienie branży rozpocznie się w czerwcu, gdy odbędzie się 25% planowanych spotkań. Odsetek ten ma wzrosnąć do 75% w sierpniu i do 100% od września.

Czynniki decydujące o wpływie kryzysu koronawirusowego
Tworząc trzy powyższe scenariusze, autorzy badania wzięli pod uwagę podejmowane przez rządy, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne działania mające na celu ograniczenie skutków pandemii. To właśnie one w największym stopniu decydują o wpływie kryzysu na branżę spotkań i konferencji. W analizie uwzględniono zwłaszcza trzy odpowiedzialne czynniki:

  • eventy, które zostały odwołane lub odłożone w czasie w rezultacie dobrowolnej decyzji organizatorów lub jako odpowiedź na rządowe ograniczenia dotyczące zgrupowań,
  • oficjalne ograniczenia w dziedzinie podróży, zarówno rządowe, jak i korporacyjne,
  • indywidualne obawy, które mogą skłonić potencjalnych uczestników do rezygnacji z udziału.

Prognoza dla Polski
Analiza przygotowana przez Tourism Economics - Oxford Economics powstała na bazie danych przekazanych przez Poland Convention Bureau POT, gromadzonych rokrocznie na potrzeby raportu „Przemysł Spotkań i Wydarzeń w Polsce“ oraz zagregowanych danych z bazy GTS Tourism Economics. Scenariusze, oparte na wynikach badań, zakładają spadek liczby uczestników turystyki konferencyjnej pomiędzy 32%, a 76% w 2020 r., po którym, w kolejnych latach widoczny jest stopniowy progres, aż do pełnego ożywienia rynku w 2023 roku. W konsekwencji kryzysu w 2020 roku wydatki związane z organizacją wydarzeń ulegną znacznemu zmniejszeniu.

Zobacz pełny raport

Sojusz Narodowych Europejskich Convention Bureaux:


Sieć krajowych organizacji zajmujących się marketingiem destynacji. Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej jest jednym z członków – założycieli Strategicznego Sojuszu Narodowych Europejskich Convention Bureaux (Strategic Alliance of the National Convention Bureaux of Europe). Jako platforma współpracy branży, Sojusz koncentruje się na wzmacnianiu pozycji Europy jako czołowej destynacji międzynarodowych eventów biznesowych. Od czasu powstania w 2014 r., inicjatywa europejskich convention bureaux znacząco zwiększyła swoje znaczenie jako platformy wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy krajami członkowskimi. Sojusz ma na celu tworzenie sprzyjających warunków współpracy pomiędzy europejskimi biurami w celu utrzymania i dalszego rozwoju pozycji Europy.

Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej jako członek – założyciel Sojuszu, bierze udział we wszystkich projektach badawczych oraz spotkaniach sojuszu. Przez udział w działaniach na rzecz wypracowania wspólnych standardów dla branży w Europie podkreślamy pozycję Polski jako atrakcyjnego regionu dla organizacji spotkań i wydarzeń biznesowych na arenie międzynarodowej.

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×