Biura podróży

Uruchomiono nowy portal Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego dla turystów i przedsiębiorców

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny poinformował o uruchomieniu nowego portalu TFG.

Nowy Portal TFG jest dostępny na stronie tfg.ufg.pli zawiera zarówno funkcjonalności udostępnione publicznie (niewymagające logowania), jak i funkcjonalności dedykowane użytkownikom zalogowanym w jednej z dwóch stref - obywatela albo przedsiębiorcy turystycznego. W kolejnym etapie wdrożenia zostaną udostępnione funkcjonalności dedykowane użytkownikom zalogowanym w strefie kontrahenta (instytucji). Docelowo nowy Portal TFG ma zastąpić dotychczasowe funkcjonalności udostępniane w ramach Portalu UFG w zakładce Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i objąć również dotychczasowe funkcjonalności Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Ewidencja).

Podróżni w jednym miejscu będą mogli sprawdzić czy dane biuro działa legalnie tzn. czy posiada wpis do Ewidencji i odpowiednie zabezpieczenie finansowe na wypadek swojej niewypłacalności, a także dowiedzieć się, jaki jest zakres ochrony wynikający z systemu zabezpieczeń finansowych na rynku usług turystycznych oraz jakie są zasady funkcjonowania TFG i procedury postępowania w przypadku niewypłacalności przedsiębiorców turystycznych.

W kolejnym etapie wdrożenia marszałkom województw i podmiotom udzielającym zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności przedsiębiorców turystycznych nowy Portal TFG umożliwi sprawną obsługę niewypłacalności w przypadku konieczności uruchomienia środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, a poszkodowani podróżni uzyskają wygodny dostęp do informacji o statusie swojego roszczenia w TFG.

Podmioty administracji publicznej, pełniące funkcje organów rejestrowych i kontrolnych dla działalności przedsiębiorców turystycznych, nowy Portal TFG docelowo wyposaży również w narzędzia do usprawnienia bieżącego nadzoru, pozwalające m.in. szybciej wyeliminować nieprawidłowości na rynku turystycznym.

Przedsiębiorcom turystycznym nowy Portal TFG umożliwi przede wszystkim kompleksową realizację obowiązków w zakresie składania deklaracji i uiszczania składek na rzecz TFG. Korzystanie z funkcjonalności nowego Portalu TFG wymaga uprzedniego zarejestrowania konta przedsiębiorcy turystycznego. W związku z tym, że od 1 lipca 2020 r. składanie deklaracji elektronicznych będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem nowego Portalu TFG, zachęcamy przedsiębiorców turystycznych do rejestrowania kont na Portalu TFG już w okresie pilotażu.

Adres portalu: tfg.ufg.pl

Szczegółowe informacje na temat funkcjonalności nowego Portalu TFG oraz procedury rejestracji konta przedsiębiorcy turystycznego i konta obywatela znajdują się w Bazie Wiedzy.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×