Turystyczna baza noclegowa 2012-2018

 

Do turystycznej bazy noclegowej zaliczamy: obiekty hotelowe (hotele, motele, pensjonaty itp.) oraz pozostałe obiekty noclegowe (domy wycieczkowe, schroniska, schroniska młodzieżowe, szkolne schroniska młodzieżowe, ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, domy pracy twórczej, zespoły domków turystycznych, kempingi, pola biwakowe, hostele, zakłady uzdrowiskowe, pokoje gościnne, kwatery agroturystyczne i pozostałe niesklasyfikowane).

Badanie statystyczne turystycznej bazy noclegowej, prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny, dostarcza informacji o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych.

W latach 2012-2018 liczba obiektów (posiadających co najmniej 10 miejsc) turystycznej bazy noclegowej wzrosła z niespełna 9,5 tys. do 11,1 tys., czyli prawie o 17%. Analogicznie liczba miejsc w obiektach noclegowych  wzrosła  z 675 tys. w 2012 roku do 798,7 tys. w 2018 r. , tj. o ponad 18%.
 

 

 

Najliczniejszą bazą i największą liczbą miejsc noclegowych w Polsce dysponują województwa: pomorskie, zachodniopomorskie i małopolskie. W 2018 roku na terenie województwa pomorskiego znajdowało się 14,7% spośród wszystkich obiektów, zachodniopomorskiego - 14% i małopolskiego -13,6% obiektów turystycznej bazy noclegowej.

Na obszarach nadmorskich, tj. na terenie 55 gmin zaliczonych przez Eurostat do gmin nadmorskich, znajduje się blisko ¼ turystycznej bazy noclegowej w Polsce (w 2018 r. - 2 624 obiektów). Wśród obiektów noclegowych nad polskim morzem najwięcej jest pokoi gościnnych  – 1 048 obiektów (w porównaniu do 2017 r. wzrost o 6,6%), a następnie ośrodków wczasowych – 518 (spadek o 1,5%) i hoteli – 222 (wzrost o 1,8%) .

Wśród obiektów bazy noclegowej w Polsce dominują hotele. Ich udział w ogólnej liczbie obiektów corocznie nieco wzrasta - w 2018 roku hotele stanowiły ponad 23% wszystkich obiektów. Najwięcej hoteli znajduje się w województwach: małopolskim, mazowieckim i dolnośląskim – w 2018 roku było tam łącznie 905 hoteli (na 2592 hotele w całej Polsce). Biorąc pod uwagę podział hoteli na kategorie, wyraźna jest dominacja hoteli kat. 3*, w których koncentruje się około 40% miejsc noclegowych we wszystkich hotelach.

 

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych (ogółem) stopniowo wzrasta. W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. stopień wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych wyniósł 37,1% (35,6% w I półroczu 2017 r.). Najlepsze wyniki odnotowano w zakładach uzdrowiskowych – 78,2% (w I półroczu 2017 r. – 74,7%).

W obiektach hotelowych stopień wykorzystania miejsc noclegowych w I półroczu 2018 r. wyniósł 38,2%, czyli nieco więcej niż w I półroczu 2017 r. (36,7%). Wykorzystanie pokoi w obiektach hotelowych w I półroczu 2018 r.  również wzrosło w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednich latach i wyniosło 47,1%. Warto zwrócić uwagę, że największy stopień wykorzystania pokoi obserwujemy w hotelach najwyższej kategorii  (5 i 4*), podczas gdy to właśnie ta kategoria hoteli stanowi najmniejszy udział w ogólnej liczbie hoteli.

 

Dane zostały opracowane na podstawie wyników badania 1.30.03 Programu Badań Statystycznych Statystyki Polskiej (Pbssp) i dotyczą obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych. Jest to badanie pełne, co oznacza, że dotyczy całej zbiorowości. Realizowane jest w cyklu miesięcznym na formularzu KT-1 – sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×