Turystyczna baza noclegowa 2012-2016

Turystyczna baza noclegowa obejmuje obiekty hotelowe (hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe) oraz pozostałe obiekty noclegowe (domy wycieczkowe, schroniska, schroniska młodzieżowe, szkolne schroniska młodzieżowe, ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, domy pracy twórczej, zespoły domków turystycznych, kempingi, pola biwakowe, hostele, zakłady uzdrowiskowe, pokoje gościnne, kwatery agroturystyczne i pozostałe niesklasyfikowane).

W latach 2012-2016 liczba turystycznych obiektów noclegowych posiadających co najmniej 10 miejsc noclegowych wzrosła z prawie 9,5 tys. do 10,5 tys., tj. o prawie 11%. W 2016 r. najwięcej turystycznych obiektów noclegowych znajdowało się w województwach: pomorskim (15% wszystkich obiektów), małopolskim (14%) i zachodniopomorskim (13%). Na obszarach nadmorskich, tj. dla 55 gmin zaliczonych według Eurostatu do gmin nadmorskich, w 2016 r. było 2 381 obiektów, czyli prawie 23% turystycznej bazy noclegowej w Polsce.

 

Podobnie jak liczba obiektów, także i liczba miejsc noclegowych wzrosła z 675 tys. do 749 tys., tj. o prawie 11%. W 2016 r. najwięcej miejsc noclegowych było w województwach: zachodniopomorskim (16,6%), pomorskim (14,8%) i małopolskim (12,8%). Na obszarach nadmorskich znajdowało się 196 tys. miejsc noclegowych, czyli 26%.

Wśród obiektów bazy noclegowej dominują hotele. Ich udział w ogólnej liczbie obiektów wzrósł od 21% w 2012 r. do 23% w 2016. Najwięcej hoteli, ze względu na wysoki poziom urbanizacji, znajduje się w województwach: małopolskim (14% wszystkich hoteli w Polsce), mazowieckim (10%) i dolnośląskim (10%). Biorąc pod uwagę podział hoteli na kategorie, można zaobserwować dominację hoteli kat. ***, w których koncentruje się prawie 43% miejsc noclegowych we wszystkich hotelach.

 

Na obszarach nadmorskich przeważają obiekty typowo wakacyjne, tj. pokoje gościnne (39% wszystkich obiektów na tym obszarze w 2016 r.) i ośrodki wczasowe (21%), podczas gdy na pozostałym obszarze kraju dominują hotele - 28%.

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych (ogółem) stopniowo wzrastał od 33,6% w 2012 r. do 38,1% w roku 2016. W hotelach wykorzystanie miejsc noclegowych wzrosło od 35,2% w 2012 r. do 41,1% w 2016 r., a stopień wykorzystania pokoi w hotelach wyniósł 43,6% w 2012 r. i 50,8% w 2016 roku.

 

Warto zwrócić uwagę, że największy stopień wykorzystania pokoi obserwujemy w hotelach najwyższej kategorii, podczas gdy to właśnie ta kategoria hoteli stanowi najmniejszy udział w ogólnej liczbie hoteli.

Dane zostały opracowane na podstawie wyników badania Głównego Urzędu Statystycznego 1.30.03 Programu Badań Statystycznych Statystyki Polskiej (Pbssp) i dotyczą obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych. Jest to badanie pełne, co oznacza, że dotyczy całej zbiorowości. Dane dotyczące liczby obiektów, miejsc noclegowych i pokoi zbierane są według stanu na dzień 31 lipca. Dane dotyczące wykorzystania turystycznej bazy noclegowej zbierane są w cyklu miesięcznym. 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×