Podróże mieszkańców Polski w latach 2014-2018

 

Mieszkańcy Polski podróżują w kraju i zagranicą. Struktura wyjazdów turystycznych jest w miarę stała: proporcje podróży krajowych do zagranicznych układają się w stosunku 4:1, a w wyjazdach krajowych udział podróży długookresowych stanowi około 40% (w 2018 roku wyjazdy długookresowe stanowiły 39,0%  wszystkich podróży krajowych, a wyjazdy krótkookresowe – 61,0%).

 

Liczba krajowych podróży turystycznych mieszkańców Polski kształtowała się od 38,4 mln w 2014 roku do 47,7 mln w roku 2018.

Wśród podróży krajowych, które odbywają mieszkańcy Polski większość stanowią podróże krótkookresowe (2-4 dni pobytu) - w 2018 roku 28,9 mln podróży. Głównym ich celem są odwiedziny krewnych lub znajomych (około 60%) oraz wypoczynek i rekreacja (30,8% w 2018 roku). Około 2/3 wyjeżdżających na wyjazdy krótkookresowe korzysta z noclegów u rodziny czy znajomych a ponad 90% podróży krótkookresowych jest organizowana samodzielnie. Średnia długość pobytu podczas krajowych wyjazdów krótkookresowych wynosi 2 noclegi.

W 2018 roku Polacy odbyli 18,8 mln krajowych podróży długookresowych, które w zdecydowanej większości (88,5%) organizowali samodzielnie. W przypadku dłuższych wyjazdów w kraju (5 dni pobytu i dłużej), wśród celów na pierwszym miejscu plasuje się wypoczynek połączony z rekreacją i wakacjami (około 58% wyjazdów), na kolejnym – odwiedziny krewnych lub znajomych (prawie co 3 podróż). Podczas wyjazdów długookresowych około 1/3 wyjeżdżających korzysta z noclegów u rodziny czy znajomych. Inne popularne miejsca noclegów na takich wyjazdach to również: pensjonaty, kwatery prywatne i hotele. Najliczniej Polacy wyjeżdżali na dłużej w miesiącach letnich: w sierpniu, następnie w lipcu i czerwcu. Średnia długość pobytu podczas krajowych wyjazdów długookresowych wynosi 8,5 noclegu.

Podczas długich i krótkich wyjazdów w kraju najczęściej jako środek transportu wykorzystywany jest samochód (deklarowany w przypadku 77% podróży). Popularnością cieszą się również publiczne środki komunikacji takie, jak autobus czy autokar oraz pociąg (po kilkanaście procent wskazań).

Podobnie jak w latach poprzednich, do najczęściej odwiedzanych województw w 2018 roku należały województwa: pomorskie (13,8%), małopolskie (13,6%), mazowieckie (12,2%), zachodniopomorskie (11,3%), dolnośląskie (7,3%) oraz śląskie i podkarpackie (po 5,7%). Najrzadziej odwiedzane województwa w 2018 r. to opolskie (1,0%), lubuskie (2,1%) i świętokrzyskie (2,5%).

Liczba podróży zagranicznych Polaków, obejmujących co najmniej jeden nocleg poza granicami Polski, wyniosła w 2018 roku 12,8 mln. Polscy turyści najczęściej odwiedzali Niemcy (2,5 mln), Włochy i Wielką Brytanię (po 1,0 mln) oraz Hiszpanię, Grecję, Chorwację i Czechy (po 0,7 mln).

Wyjazdy zagraniczne są  w większości (około 80%) wyjazdami długookresowymi (5 dni i więcej). W 2018 roku celem ponad połowy (56,0%) zagranicznych wyjazdów Polaków była typowa turystyka. W ogólnej liczbie 12,8 mln wszystkich podróży za granicę takich wyjazdów było 7,2 mln. Liczbę wyjazdów w odwiedziny szacuje się na 3,9 mln a liczbę wyjazdów służbowych – na 1,2 mln.  Zagraniczne podróże najczęściej realizowano w sierpniu, lipcu oraz w czerwcu.

Większość wyjazdów zagranicznych organizowana jest samodzielnie (w 2018 r. - 65,6%). Z usług biura podróży korzystało 26,1%. Podczas wyjazdów zagranicznych najczęściej Polacy korzystają z noclegów w hotelu/motelu (43,7% w 2018 roku), wysoki jest również odsetek korzystających z mieszkania u krewnych lub znajomych (34,2%). Dominującym środkiem transportu pozostaje samolot, w 2018 r. udział tego środka transportu wyniósł aż  53,0%.


Opracowano na podstawie komunikatu Departamentu Turystyki. W 2018 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki wyjazdowej oraz krajowej mieszkańców Polski, tzw. rezydentów, prowadzone były przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki, Głównym Urzędem Statystycznym oraz Narodowym Bankiem Polskim. Cały cykl badań odbywał się w roku 2018 i na początku roku 2019.

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×