Podróże mieszkańców Polski w latach 2012-2016

Mieszkańcy Polski podróżują w kraju i zagranicą. Przeciętne proporcje podróży krajowych do zagranicznych układają się w stosunku 4:1, jednak w ostatnich latach odsetek podróży krajowych malał (od 2012 roku - 81,3% do 2016 - 79,4%), natomiast odsetek podróży zagranicznych wzrastał (od 18,7% w  2012 roku do 20,6% w 2016).

Liczba krajowych podróży turystycznych mieszkańców Polski kształtowała się od 40,5 mln w 2012 r. do 43,6 mln w roku 2016, ze spadkiem do 38,4 mln w 2014 roku. Natomiast liczba podróży zagranicznych obejmujących co najmniej jeden nocleg wykazywała ciągłą tendencję wzrostową, począwszy od 9,3 mln w 2012 roku do 11,3 mln podróży w roku 2016.

Wśród podróży krajowych, które odbywają mieszkańcy Polski większość stanowiły podróże krótkookresowe (2-4 dni pobytu) - około 60%. Głównym ich celem były odwiedziny krewnych lub znajomych oraz - kolejno: wypoczynek i rekreacja oraz cele służbowe. Szczyt wyjazdów  krótkookresowych w kraju, w latach 2012–2016, przypadał na sierpień.

W przypadku celu krajowych podróży długookresowych (5 dni pobytu i dłużej), które stanowią około 40% wszystkich krajowych podróży mieszkańców Polski,zdecydowanie na pierwszym miejscu plasował się wypoczynek połączony z rekreacją i wakacjami. Kolejne popularne cele wyjazdów to odwiedziny krewnych lub znajomych oraz (zamiennie) cel służbowy lub zdrowotny. Najliczniej Polacy wyjeżdżali  na dłużej niż 4 noce w miesiącach letnich: w sierpniu, następnie w lipcu i czerwcu.

 

Największe natężenie krajowego ruchu turystycznego w latach 2012-2016 odnotowano w pięciu województwach: małopolskim, pomorskim, mazowieckim, zachodniopomorskim i dolnośląskim.

W 2016 roku Polacy odbyli ponad 11 mln podróży zagranicznych. Dominującym celem tych wyjazdów były wypoczynek i rekreacja. Popularne były również wyjazdy zagraniczne w celu odwiedzin krewnych i znajomych oraz w celach służbowych (zależnie od roku 2 lub 3 miejsce). Wyjazdy zagraniczne były w większości (około 80%) wyjazdami długookresowymi (5 dni i więcej).  Najczęściej mieszkańcy Polski wyjeżdżali do krajów europejskich, głównie do: Niemiec (2,3 mln w 2016 roku), Włoch (0,94 mln podróży w 2016 roku) i do Wielkiej Brytanii (od 0,91 mln podróży w roku 2016). Wyjazdy do Niemiec i Wielkiej Brytanii były najczęściej odwiedzinami u rodziny czy znajomych, a w przypadku wyjazdów do Niemiec - popularny był również cel służbowy.  Przyglądając się wyjazdom w celach wyłącznie wypoczynkowych (deklarowany cel -„wypoczynek, rekreacja, wakacje”) widać, że najliczniej Polacy podróżowali do Włoch, Chorwacji i Grecji.  Zagraniczne podróże najczęściej odbywały się w sierpniu, następnie w lipcu oraz w czerwcu.

 

Badania dotyczące m.in. uczestnictwa Polaków w podróżach turystycznych prowadzone są w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (Pbssp). W latach 2012-2013 wykonawcami badań realizowanych na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT) i Narodowego Banku Polskiego były m.in. Instytut Turystki oraz agencje badawcze. W kolejnym roku zintegrowano system badań podróży i od 2014 roku jest on prowadzony przez GUS (z koordynacyjną rolą US w Rzeszowie). System badań podróży obejmuje m.in. badanie „Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach”, które jest badaniem reprezentacyjnym, prowadzonym co kwartał na próbie liczącej 18 750 gospodarstw domowych.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×