Podróże mieszkańców Polski w latach 2012-2017

 

Mieszkańcy Polski podróżują w kraju i zagranicą. Struktura wyjazdów turystycznych jest w miarę stała: proporcje podróży krajowych do zagranicznych układają się w stosunku 4:1, a w wyjazdach krajowych udział podróży długookresowych stanowi około 40% (w 2017 roku wyjazdy długookresowe stanowiły 39,0%  wszystkich podróży krajowych, a wyjazdy krótkookresowe – 61,0%).

Liczba krajowych podróży turystycznych mieszkańców Polski kształtowała się od 40,5 mln w 2012 r. do 45,9 mln w roku 2017, ze spadkiem do 38,4 mln w 2014 roku. Natomiast liczba podróży zagranicznych obejmujących co najmniej jeden nocleg wykazuje ciągłą tendencję wzrostową, począwszy od 9,3 mln w 2012 roku do 12 mln podróży w roku 2017.
 
Wśród podróży krajowych, które odbywają mieszkańcy Polski większość stanowią podróże krótkookresowe (2-4 dni pobytu) - w 2017 roku 28 mln podróży. Głównym ich celem są odwiedziny krewnych lub znajomych oraz wypoczynek i rekreacja. Około 2/3 wyjeżdżających na wyjazdy krótkookresowe korzysta z noclegów u rodziny czy znajomych. Ponad 90% podróży krótkookresowych jest organizowana samodzielnie.

W przypadku celów krajowych podróży długookresowych (5 dni pobytu i dłużej), które stanowią około 40% wszystkich krajowych podróży mieszkańców Polski, na pierwszym miejscu plasuje się wypoczynek połączony z rekreacją i wakacjami. Kolejne popularne cele wyjazdów to odwiedziny krewnych lub znajomych oraz (zamiennie) cel służbowy lub zdrowotny. Z noclegów u rodziny czy znajomych korzysta około 1/3 wyjeżdżających na wyjazdy długookresowe. Popularne miejsca noclegów na takich wyjazdach to również: pensjonaty (15,1%), kwatery prywatne (13,9%) i hotele (10,8 %). Najliczniej Polacy wyjeżdżali na dłużej niż 4 noce w miesiącach letnich: w sierpniu, następnie w lipcu i czerwcu. W 2017 roku Polacy odbyli 17,9 mln podróży długookresowych, które w większości (88,2%) organizowali samodzielnie.

W przypadku celów krajowych podróży długookresowych (5 dni pobytu i dłużej), które stanowią około 40% wszystkich krajowych podróży mieszkańców Polski, na pierwszym miejscu plasuje się wypoczynek połączony z rekreacją i wakacjami. Kolejne popularne cele wyjazdów to odwiedziny krewnych lub znajomych oraz (zamiennie) cel służbowy lub zdrowotny. Z noclegów u rodziny czy znajomych korzysta około 1/3 wyjeżdżających na wyjazdy długookresowe. Popularne miejsca noclegów na takich wyjazdach to również: pensjonaty (15,1%), kwatery prywatne (13,9%) i hotele (10,8 %). Najliczniej Polacy wyjeżdżali na dłużej niż 4 noce w miesiącach letnich: w sierpniu, następnie w lipcu i czerwcu. W 2017 roku Polacy odbyli 17,9 mln podróży długookresowych, które w większości (88,2%) organizowali samodzielnie.

Średnia długość pobytu podczas podróży krajowych w 2017 r. nie uległa większym zmianom w stosunku do zanotowanego poziomu w ostatnich latach. W przypadku podróży długookresowych wyniosła około 8,5 noclegów, w przypadku krótkookresowych – 2,0 noclegów.

Natężenie krajowego ruchu turystycznego jest zróżnicowane w zależności od województwa. Podobnie jak w latach poprzednich, do najczęściej odwiedzanych województw w 2017 roku należały województwa: pomorskie (13,5%), małopolskie (13,0%), mazowieckie (12,0%), zachodniopomorskie (11,5%) i dolnośląskie (7,4%). 

 

 

W 2017 roku Polacy uczestniczyli w 12 mln wyjazdów zagranicznych z co najmniej jednym noclegiem poza granicami kraju. Wyjazdy zagraniczne są  w większości (około 80%) wyjazdami długookresowymi (5 dni i więcej). Dominującym celem wyjazdów zagranicznych są najczęściej wypoczynek i rekreacja. Popularne są również wyjazdy zagraniczne w celu odwiedzin krewnych i znajomych oraz w celach służbowych (zależnie od roku 2 lub 3 miejsce).
Najczęściej mieszkańcy Polski wyjeżdżają do krajów europejskich, głównie do: Niemiec (2,4 mln w 2017 roku), Włoch i do Wielkiej Brytanii (po 1mln podróży w 2017 roku). Wyjazdy do Niemiec i Wielkiej Brytanii były najczęściej odwiedzinami u rodziny czy znajomych, a w przypadku wyjazdów do Niemiec – popularny był również cel służbowy.
Przyglądając się wyjazdom w celach wyłącznie wypoczynkowych (deklarowany cel -„wypoczynek, rekreacja, wakacje” – 6,6 mln podróży w 2017 roku) widać, że najliczniej Polacy podróżowali do Włoch, Grecji, Chorwacji i Hiszpanii. Zagraniczne podróże najczęściej realizowano w sierpniu, lipcu oraz w czerwcu.


Badania dotyczące m.in. uczestnictwa Polaków w podróżach turystycznych prowadzone są w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (Pbssp). W latach 2012-2013 wykonawcami badań realizowanych na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT) i Narodowego Banku Polskiego były m.in. Instytut Turystki oraz agencje badawcze. W kolejnym roku zintegrowano system badań podróży i od 2014 roku jest on prowadzony przez GUS (z koordynacyjną rolą US w Rzeszowie). System badań podróży obejmuje m.in. badanie „Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach”, które jest badaniem reprezentacyjnym, prowadzonym co kwartał na próbie liczącej 18750 gospodarstw domowych.

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×