Turyści w bazie noclegowej 2014-2018

Uczestnikami turystyki są odwiedzający, czyli osoby podróżujące do miejsca docelowego poza ich zwykłym otoczeniem na okres krótszy niż rok, w dowolnym celu, m.in. wypoczynkowym, odwiedzin krewnych, służbowym (ale innym niż zatrudnienie przez podmiot właściwy dla odwiedzanego miejsca). Odwiedzających, którzy skorzystali z co najmniej 1 noclegu (niezależnie od celu podróży) nazywamy TURYSTAMI.

W latach 2014-2018 liczba turystów korzystających z turystycznej bazy noclegowej w Polsce wzrosła z 25,1 mln do 33,9 mln. Wśród ogółu korzystających turyści krajowi stanowią zazwyczaj nieco poniżej 80%, a turyści zagraniczni – nieco powyżej 20% (w 2018 roku turyści zagraniczni stanowili 20,9% wszystkich korzystających z turystycznej bazy noclegowej w Polsce).

Większość turystów (około 3/4) nocuje w obiektach typu hotelowego (hotelach, motelach, pensjonatach), najczęściej w hotelach różnych kategorii. W 2018 roku z noclegów w obiektach hotelowych skorzystało 25,5 mln turystów, a w hotelach - 22,1 mln turystów, czyli 65,1% wszystkich korzystających z bazy noclegowej (wzrost o 5,5% w stosunku do 2017 roku).

Według danych GUS w ciągu 2018 roku z obiektów noclegowych skorzystało prawie 7,1 mln turystów zagranicznych (o 4,1% więcej niż w 2017 roku), a liczba udzielonych im noclegów wyniosła 17,7 mln (wzrosła o 6,2% w stosunku do roku poprzedniego). Turyści zagraniczni najczęściej korzystają z noclegów w obiektach hotelowych i samych hotelach. W 2018 roku w obiektach hotelowych nocowało 6,3 mln (88,3%) turystów zagranicznych korzystających z bazy noclegowej,  a w samych hotelach – 5,7 mln, czyli 80,7% turystów zagranicznych w bazie noclegowej. Blisko 40% turystów przyjeżdżających do Polski deklaruje korzystanie z noclegów u rodziny czy znajomych.

Spośród nierezydentów najczęściej korzystających z turystycznych obiektów noclegowych (co najmniej 100 tys. osób), hotele wybrali goście z takich państw jak: Izrael – 95,0%, Chiny – 93,2%, USA – 92,4%, Norwegia – 88,1%, Włochy - 87,7%, Wielka Brytania – 86,7%, Szwecja – 85,8%, Hiszpania – 85,6%.

Podobnie jak liczba turystów w bazie noclegowej, tak i liczba udzielonych im noclegów systematycznie wzrasta - z 66,7 mln w 2014 roku do 88,9 mln noclegów w 2018 roku. Najwięcej noclegów w 2018 roku udzielono kolejno w: hotelach – 42,1 mln noclegów (wzrost o 6,6%), zakładach uzdrowiskowych – 10,9 mln (wzrost o 4,6%) i ośrodkach wczasowych – 9,8 mln (wzrost o 3,5%). Spada natomiast liczba noclegów w  schroniskach młodzieżowych – 197,3 tys. (spadek o 8,6%) i schroniskach – 292,1 (spadek o 3,6%).

 

Ogółem w 2018 roku aż 17,7 mln turystów korzystało z bazy noclegowej w miesiącach późnowiosennych i letnich (od maja do września), co stanowiło 52,1% ogółu korzystających z zakwaterowania w obiektach noclegowych. W 2017 r. było to odpowiednio 16,8 mln i 52,5%. Również udział noclegów udzielonych w okresie wakacyjnym w ogólnej liczbie noclegów udzielonych turystom w całym roku pozostaje corocznie na niezmiennym poziomie – ok. 30% w każdym roku omawianego okresu.  

 

Dane zostały opracowane na podstawie wyników badania 1.30.03 Programu Badań Statystycznych Statystyki Polskiej (Pbssp) i dotyczą obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych. Jest to badanie pełne, co oznacza, że dotyczy całej zbiorowości. Realizowane jest w cyklu miesięcznym na formularzu KT-1 - sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×