Turyści w bazie noclegowej 2012-2017

Uczestnikami turystyki są odwiedzający, czyli osoby podróżujące do miejsca docelowego poza ich zwykłym otoczeniem na okres krótszy niż rok, w dowolnym celu, m.in. wypoczynkowym, odwiedzin krewnych, służbowym (ale innym niż zatrudnienie przez podmiot właściwy dla odwiedzanego miejsca). Odwiedzających, którzy skorzystali z co najmniej 1 noclegu (niezależnie od celu podróży) nazywamy TURYSTAMI.

W latach 2012-2017 liczba turystów korzystających z turystycznej bazy noclegowej w Polsce wzrosła z 22,6 mln do 32 mln. Turyści krajowi stanowili 78-79% ogółu turystów, turyści zagraniczni - 21-22%.

 

Większość turystów (około 3/4) nocuje w obiektach typu hotelowego (hotelach, motelach, pensjonatach), najczęściej w hotelach różnych kategorii. Udział turystów korzystających z hoteli w ogólnej liczbie turystów korzystających z bazy noclegowej systematycznie wzrasta – od 59,5% w 2012 r. do 65,4% w 2017 roku. Z noclegów w hotelach korzysta aż 8 na 10 turystów zagranicznych i ponad połowa turystów krajowych (61% w 2017 roku).

 

Podobnie jak liczba turystóww bazie noclegowej, tak i liczba udzielonych im noclegów systematycznie wzrasta - od 62 mln w 2012 r. do 83,9 mln w roku 2017. Stosunek noclegów udzielonych turystom krajowym do noclegów udzielonych turystom zagranicznym w ogólnej liczbie noclegów udzielonych w turystycznej bazie noclegowej wynosi 4:1. 

Turyści krajowi we wszytkich rodzajach turystycznych obiektów noclegowych spędzali średnio 2,7 noclegu, a turyści zagraniczni nieznacznie mniej - 2,5 noclegu.

 

Ponad połowa wszystkich udzielonych noclegów przypada na obiekty hotelowe. W samych hotelach liczba udzielonych noclegów wzrosła z blisko 25 mln w 2012 r. do 39,5 min w 2017 roku. Udział noclegów udzielonych w hotelach w ogólnej liczbie noclegów wzrósł w omawianym okresie o 7 p.p. - z 40% w 2012  do do 47% w 2017 roku. 

Najczęściej z noclegów korzystano w sezonie wakacyjnym, czyli w lipcu i sierpniu - od prawie 19 mln w wakacje 2012 r. do 24,6 mln w tym samym okresie 2017 roku. Udział noclegów udzielonych w okresie wakacyjnym w ogólnej liczbie noclegów udzielonych turystom w całym roku pozostaje na niezmiennym poziomie – ok. 30% w każdym roku omawianego okresu.  

Dane zostały opracowane na podstawie wyników badania 1.30.03 Programu Badań Statystycznych Statystyki Polskiej (Pbssp) i dotyczą obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych. Jest to badanie pełne, co oznacza, że dotyczy całej zbiorowości. Realizowane jest w cyklu miesięcznym na formularzu KT-1 - sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×