Turyści w bazie noclegowej 2012-2016

Uczestnikami turystyki są odwiedzający, czyli osoby podróżujące do miejsca docelowego poza ich zwykłym otoczeniem na okres krótszy niż rok, w dowolnym celu, m.in. wypoczynkowym lub służbowym, ale innym niż zatrudnienie przez podmiot właściwy dla odwiedzanego miejsca. Odwiedzający, których wyjazd obejmuje minimum jeden nocleg określani są jako turyści.

W latach 2012-2016, liczba turystów korzystających z turystycznej bazy noclegowej w Polsce wzrosła z 22,6 mln do 30,1 mln. Turyści krajowi stanowili 78-79% ogółu turystów, a turyści zagraniczni - 21-22%.

 

Większość turystów nocuje w hotelach. Udział turystów korzystających z hoteli w ogólnej liczbie turystów korzystających z bazy noclegowej systematycznie wzrastał – od 59,5% w 2012 r. do 65,1% w 2016 roku. Aż 81-83% turystów zagranicznych wybierało jako miejsce swojego zakwaterowania właśnie hotele, podczas gdy turyści krajowi korzystający z hoteli stanowili od 53% do 61% ogółu turystów krajowych.

 

Podobnie jak liczba turystów, tak i liczba udzielonych im noclegów systematycznie wzrastała - od 62 mln w 2012 r. do 79 mln w roku 2016. Najczęściej z noclegów korzystano w sezonie wakacyjnym, czyli w lipcu i sierpniu - od prawie 19 mln w lipcu i sierpniu 2012 r. do 24 mln w tym samym okresie 2016 r. Udział noclegów udzielonych w okresie wakacyjnym w ogólnej liczbie noclegów udzielonych turystom w całym roku pozostaje na niezmiennym poziomie – ok. 30% w każdym roku omawianego pięciolecia. Noclegi udzielone turystom krajowym stanowiły 80-81% wszystkich noclegów, a turystom zagranicznym 19-20%.

 

Najczęściej turyści zatrzymywali się w hotelach, w których udzielono im noclegów od prawie 25 mln w 2012 r. do 37 mln w 2016 r. Oznacza to, że w ciągu pięciu lat liczba noclegów w hotelach wzrosła o niemal połowę (50%). Udział noclegów udzielonych w hotelach w ich ogólnej liczbie wzrósł od 40% do 47%. Noclegi udzielone turystom zagranicznym w hotelach stanowiły 72-74% wszystkich noclegów udzielonych turystom zagranicznym, a turystom krajowym – 33-40% wszystkich noclegów udzielonych turystom krajowym.

Warto zauważyć, że turyści zagraniczni nocujący w hotelach zatrzymywali się tam na dłużej (średnio powyżej 2 nocy) niż turyści krajowi, korzystający z hoteli głównie w celach biznesowych. Odmienną sytuację obserwujemy analizując ogólną liczbę noclegów w turystycznych obiektach noclegowych. Turyści krajowi we wszystkich rodzajach turystycznych obiektów noclegowych spędzali średnio prawie 3 noce, podczas gdy turyści zagraniczni – nieco ponad 2.

Dane zostały opracowane na podstawie wyników badania 1.30.03 Programu Badań Statystycznych Statystyki Polskiej (Pbssp) i dotyczą obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych. Jest to badanie pełne, co oznacza, że dotyczy całej zbiorowości. Realizowane jest w cyklu miesięcznym na formularzu KT-1 - sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×