Statystyki i analizy

Turyści ogółem korzystający z bazy noclegowej według województw, w danym roku

Wróć

Wybrane kryteria:

 • Rok: 2017
 • Województwo: DOLNOŚLĄSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE, LUBELSKIE, LUBUSKIE, ŁÓDZKIE, MAŁOPOLSKIE, MAZOWIECKIE, OPOLSKIE, PODKARPACKIE, PODLASKIE, POMORSKIE, ŚLĄSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE, WIELKOPOLSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE
 • Turyści: Turyści ogółem (krajowi i zagraniczni)

Statystyki i analizy

Turyści ogółem korzystający z bazy noclegowej według województw, w danym roku

# Województwo Turyści ogółem (krajowi i zagraniczni)
1 MAZOWIECKIE 5 091 968
2 MAŁOPOLSKIE 4 901 378
3 DOLNOŚLĄSKIE 3 322 396
4 POMORSKIE 2 863 071
5 ZACHODNIOPOMORSKIE 2 759 738
6 ŚLĄSKIE 2 596 643
7 WIELKOPOLSKIE 2 006 245
8 ŁÓDZKIE 1 307 739
9 KUJAWSKO-POMORSKIE 1 293 982
10 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 262 624
11 PODKARPACKIE 1 226 038
12 LUBELSKIE 1 026 942
13 PODLASKIE 666 760
14 LUBUSKIE 661 590
15 ŚWIĘTOKRZYSKIE 580 281
16 OPOLSKIE 421 949
Wróć

Statystyki i analizy

Turyści ogółem korzystający z bazy noclegowej według województw, w danym roku

Województwo dolnośląskie

 • Turyści ogółem (krajowi i zagraniczni): 3322396
 • Turyści zagraniczni ogółem: 654991
 • Turyści krajowi: 2667405
 • Liczba turystów zagranicznych według kraju zamieszkania:
  • Niemcy: 268 953
  • Ukraina: 45 908
  • Wielka Brytania: 37 604
  • Włochy: 23 455
  • Hiszpania: 22 654
  • Litwa: 21 418
  • Stany Zjednoczone Ameryki: 20 765
  • Francja: 20 642
  • Czechy: 20 556
  • Rosja: 17 933
  • Holandia: 13 524
  • Białoruś: 10 687
  • Chiny: 10 337
  • Szwecja: 8 460
  • Japonia: 7 637
  • pozostałe kraje: 104 458

Województwo kujawsko-pomorskie

 • Turyści ogółem (krajowi i zagraniczni): 1293982
 • Turyści zagraniczni ogółem: 120711
 • Turyści krajowi: 1173271
 • Liczba turystów zagranicznych według kraju zamieszkania:
  • Niemcy: 34 930
  • Wielka Brytania: 8 447
  • Ukraina: 7 688
  • Rosja: 6 572
  • Francja: 5 831
  • Włochy: 5 428
  • Stany Zjednoczone Ameryki: 4 927
  • Holandia: 4 215
  • Hiszpania: 4 004
  • Czechy: 3 296
  • Szwecja: 2 837
  • Norwegia: 2 655
  • Litwa: 2 589
  • Finlandia: 2 120
  • Belgia: 2 008
  • pozostałe kraje: 23 164

Województwo lubelskie

 • Turyści ogółem (krajowi i zagraniczni): 1026942
 • Turyści zagraniczni ogółem: 129533
 • Turyści krajowi: 897409
 • Liczba turystów zagranicznych według kraju zamieszkania:
  • Ukraina: 29 351
  • Izrael: 26 362
  • Rosja: 15 091
  • Białoruś: 9 751
  • Niemcy: 7 048
  • Litwa: 4 629
  • Włochy: 3 812
  • Wielka Brytania: 3 672
  • Francja: 3 265
  • Szwecja: 2 993
  • Stany Zjednoczone Ameryki: 2 550
  • Słowacja: 1 551
  • Czechy: 1 394
  • Holandia: 1 359
  • Estonia: 1 308
  • pozostałe kraje: 15 397

Województwo lubuskie

 • Turyści ogółem (krajowi i zagraniczni): 661590
 • Turyści zagraniczni ogółem: 171966
 • Turyści krajowi: 489624
 • Liczba turystów zagranicznych według kraju zamieszkania:
  • Niemcy: 52 050
  • Rosja: 18 347
  • Ukraina: 17 811
  • litwa: 17 730
  • Białoruś: 14 450
  • Łotwa: 12 807
  • Holandia: 6 034
  • Francja: 4 872
  • Dania: 3 578
  • Wielka Brytania: 2 798
  • Belgia: 2 551
  • Stany Zjednoczone Ameryki: 2 104
  • Włochy: 1 921
  • Hiszpania: 1 734
  • Szwecja: 1 719
  • pozostałe kraje: 11 460

Województwo łódzkie

 • Turyści ogółem (krajowi i zagraniczni): 1307739
 • Turyści zagraniczni ogółem: 189561
 • Turyści krajowi: 1118178
 • Liczba turystów zagranicznych według kraju zamieszkania:
  • Niemcy: 26 176
  • Ukraina: 17 132
  • Rosja: 13 960
  • Wielka Brytania: 10 510
  • Litwa: 9 730
  • Włochy: 9 300
  • Białoruś: 8 457
  • Estonia: 7 443
  • Francja: 6 450
  • Stany Zjednoczone Ameryki: 6 117
  • Czechy: 5 811
  • Łotwa: 5 632
  • Izrael: 5 571
  • Holandia: 4 449
  • Rumunia: 4 215
  • pozostałe kraje: 48 608

Województwo małopolskie

 • Turyści ogółem (krajowi i zagraniczni): 4901378
 • Turyści zagraniczni ogółem: 1460023
 • Turyści krajowi: 3441355
 • Liczba turystów zagranicznych według kraju zamieszkania:
  • Wielka Brytania: 217 222
  • Niemcy: 154 274
  • Włochy: 87 903
  • Stany Zjednoczone Ameryki: 82 542
  • Ukraina: 71 992
  • Izrael: 71 565
  • Francja: 64 687
  • Hiszpania: 60 756
  • Norwegia: 60 057
  • Słowacja: 48 792
  • Szwecja: 46 769
  • Holandia: 43 025
  • Węgry: 40 795
  • Chiny: 37 310
  • Czechy: 29 329
  • pozostałe kraje: 343 005

Województwo mazowieckie

 • Turyści ogółem (krajowi i zagraniczni): 5091968
 • Turyści zagraniczni ogółem: 1547305
 • Turyści krajowi: 3544663
 • Liczba turystów zagranicznych według kraju zamieszkania:
  • Wielka Brytania: 153 843
  • Niemcy: 138 279
  • Stany Zjednoczone Ameryki: 126 931
  • Izrael: 110 915
  • Ukraina: 84 243
  • Hiszpania: 77 875
  • Francja: 76 985
  • Włochy: 72 167
  • Rosja: 63 707
  • Chiny: 59 959
  • Szwecja: 42 179
  • Białoruś: 41 855
  • Litwa: 34 258
  • Holandia: 31 686
  • Japonia: 30 790
  • pozostałe kraje: 401 633

Województwo opolskie

 • Turyści ogółem (krajowi i zagraniczni): 421949
 • Turyści zagraniczni ogółem: 48010
 • Turyści krajowi: 373939
 • Liczba turystów zagranicznych według kraju zamieszkania:
  • Niemcy: 21 500
  • Ukraina: 10 016
  • Czechy: 1 822
  • Holandia: 1 555
  • Wielka Brytania: 1 392
  • Włochy: 1 147
  • Francja: 892
  • Austria: 798
  • Słowacja: 736
  • Belgia: 577
  • Dania: 540
  • Stany Zjednoczone Ameryki: 535
  • Hiszpania: 473
  • Rosja: 416
  • Węgry: 394
  • pozostałe kraje: 5 217

Województwo podkarpackie

 • Turyści ogółem (krajowi i zagraniczni): 1226038
 • Turyści zagraniczni ogółem: 162691
 • Turyści krajowi: 1063347
 • Liczba turystów zagranicznych według kraju zamieszkania:
  • Ukraina: 58 156
  • Niemcy: 24 355
  • Stany Zjednoczone Ameryki: 11 243
  • Wielka Brytania: 7 292
  • Izrael: 6 341
  • Rosja: 5 673
  • Francja: 5 391
  • Włochy: 4 598
  • Czechy: 3 163
  • Białoruś: 3 155
  • Słowacja: 2 960
  • Łotwa: 2 347
  • Węgry: 2 252
  • Litwa: 2 121
  • Kanada: 1 920
  • pozostałe kraje: 21 724

Województwo podlaskie

 • Turyści ogółem (krajowi i zagraniczni): 666760
 • Turyści zagraniczni ogółem: 162872
 • Turyści krajowi: 503888
 • Liczba turystów zagranicznych według kraju zamieszkania:
  • Białoruś: 47 523
  • Litwa: 17 827
  • Rosja: 13 961
  • Estonia: 12 875
  • Niemcy: 11 095
  • łotwa: 10 316
  • Izrael: 5 593
  • Finlandia: 5 144
  • Ukraina: 4 994
  • Stany Zjednoczone Ameryki: 2 703
  • Wielka Brytania: 2 701
  • Holandia: 2 635
  • Włochy: 2 498
  • Chiny: 2 079
  • Czechy: 2 075
  • pozostałe kraje: 18 853

Województwo pomorskie

 • Turyści ogółem (krajowi i zagraniczni): 2863071
 • Turyści zagraniczni ogółem: 559741
 • Turyści krajowi: 2303330
 • Liczba turystów zagranicznych według kraju zamieszkania:
  • Niemcy: 125 278
  • Norwegia: 87 653
  • Szwecja: 56 679
  • Wielka Brytania: 40 005
  • Rosja: 39 993
  • Stany Zjednoczone Ameryki: 25 232
  • Finlandia: 22 002
  • Holandia: 13 379
  • Ukraina: 13 251
  • Hiszpania: 13 116
  • Włochy: 12 380
  • Litwa: 11 353
  • Dania: 11 311
  • Francja: 11 277
  • Czechy: 5 994
  • pozostałe kraje: 70 838

Województwo śląskie

 • Turyści ogółem (krajowi i zagraniczni): 2596643
 • Turyści zagraniczni ogółem: 374751
 • Turyści krajowi: 2221892
 • Liczba turystów zagranicznych według kraju zamieszkania:
  • Niemcy: 92 705
  • Ukraina: 35 304
  • Włochy: 29 278
  • Czechy: 18 753
  • Francja: 17 194
  • Wielka Brytania: 16 866
  • Słowacja: 11 998
  • Holandia: 11 673
  • Rosja: 11 657
  • Łotwa: 11 140
  • Litwa: 9 395
  • Stany Zjednoczone Ameryki: 8 798
  • Białoruś: 7 746
  • Austria: 7 658
  • Węgry: 7 194
  • pozostałe kraje: 77 392

Województwo świętokrzyskie

 • Turyści ogółem (krajowi i zagraniczni): 580281
 • Turyści zagraniczni ogółem: 34716
 • Turyści krajowi: 545565
 • Liczba turystów zagranicznych według kraju zamieszkania:
  • Ukraina: 5 061
  • Niemcy: 4 137
  • Izrael: 2 337
  • Włochy: 1 948
  • Francja: 1 945
  • Wielka Brytania: 1 876
  • Słowacja: 1 314
  • Szwecja: 1 251
  • Litwa: 1 199
  • Czechy: 1 160
  • Holandia: 925
  • Węgry: 898
  • Stany Zjednoczone Ameryki: 853
  • Rosja: 848
  • Rumunia: 780
  • pozostałe kraje: 8 184

Województwo warmińsko-mazurskie

 • Turyści ogółem (krajowi i zagraniczni): 1262624
 • Turyści zagraniczni ogółem: 167641
 • Turyści krajowi: 1094983
 • Liczba turystów zagranicznych według kraju zamieszkania:
  • Niemcy: 75 452
  • Rosja: 30 285
  • Litwa: 9 149
  • Francja: 4 118
  • Wielka Brytania: 3 906
  • Ukraina: 3 900
  • Łotwa: 3 365
  • Czechy: 2 974
  • Estonia: 2 901
  • Szwecja: 2 823
  • Włochy: 2 820
  • Izrael: 2 642
  • Stany Zjednoczone Ameryki: 2 176
  • Holandia: 2 142
  • Austria: 2 012
  • pozostałe kraje: 16 976

Województwo wielkopolskie

 • Turyści ogółem (krajowi i zagraniczni): 2006245
 • Turyści zagraniczni ogółem: 307628
 • Turyści krajowi: 1698617
 • Liczba turystów zagranicznych według kraju zamieszkania:
  • Niemcy: 101 159
  • Wielka Brytania: 19 943
  • Ukraina: 17 493
  • Hiszpania: 17 033
  • Holandia: 11 882
  • Francja: 11 554
  • Stany Zjednoczone Ameryki: 10 685
  • Włochy: 10 392
  • Rosja: 7 844
  • Litwa: 7 574
  • Szwecja: 7 418
  • Czechy: 6 450
  • Chiny: 6 252
  • Dania: 5 378
  • Belgia: 4 701
  • pozostałe kraje: 61 870

Województwo zachodniopomorskie

 • Turyści ogółem (krajowi i zagraniczni): 2759738
 • Turyści zagraniczni ogółem: 711527
 • Turyści krajowi: 2048211
 • Liczba turystów zagranicznych według kraju zamieszkania:
  • Niemcy: 578 088
  • Dania: 31 447
  • Szwecja: 19 945
  • Ukraina: 11 538
  • Norwegia: 8 306
  • Wielka Brytania: 6 618
  • Czechy: 6 126
  • Holandia: 5 695
  • Rosja: 4 045
  • Turcja: 3 449
  • Francja: 3 314
  • Stany Zjednoczone Ameryki: 3 167
  • Włochy: 3 057
  • Belgia: 2 549
  • Hiszpania: 2 416
  • pozostałe kraje: 21 767
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×