Turystyka przyjazdowa w latach 2012 – 2017

 

W omawianym okresie obserwuje się wzrost liczby przyjazdów cudzoziemców do Polski - od 67,4 mln w 2012 r. do 83,8 mln w roku 2017. Na te liczby składają się zarówno przyjazdy tzw. odwiedzających jednodniowych (cudzoziemców, którzy spędzili w Polsce zaledwie kilka/kilkanaście godzin, bez noclegu), jak i przyjazdy turystów zagranicznych - obcokrajowców, którzy pozostali w naszym kraju przynajmniej na jedną noc. Zazwyczaj przyjazdy turystów stanowią około 1/5 wszystkich przyjazdów cudzoziemców -  w 2017 roku odnotowano 18,3 mln przyjazdów turystów zagranicznych do Polski.

 

Główne cele przyjazdów turystów zagranicznych do Polski w latach 2012-2017 to: odwiedziny u krewnych i znajomych (18% - 40%), wypoczynek (od 20% do 28%), podróże służbowe (19% - 26%). W 2017 roku w celu odwiedzin krewnych lub znajomych najwięcej turystów przyjechało z Niemiec, krajów 14 Unii Europejskiej i tzw. krajów zamorskich. W celu służbowym najwięcej turystów przyjechało w 2017 roku z krajów nowej Unii Europejskiej i zza wschodniej granicy Polski. Głównym celem przyjazdów do Polski odwiedzających jednodniowych są zakupy, które stanowią około 80% wszystkich przyjazdów.

W 2017 roku wśród 18,3 mln przyjazdów turystów zagranicznych 3,4 mln stanowiły przyjazdy turystów posiadających polskie pochodzenie, a 0,1 mln – posiadających Kartę Polaka. Najwięcej cudzoziemców przyjeżdża do Polski z krajów ościennych, szczególnie licznie z Niemiec. W przypadku turystów z krajów niegraniczących z Polską najwięcej przyjazdów w 2017 roku odnotowano z: Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Stanów Zjednoczonych i Holandii.

8 na 10 turystów organizuje przyjazd do Polski samodzielnie. Średnia długość pobytu turystów zagranicznych w Polsce rośnie z roku na rok. W roku 2012  ankietowani średnio spędzili w Polsce 3,8 noclegu, a w 2017 roku – już 6,2 noclegu. Długość pobytu turystów ma związek z deklarowanym celem podróży – np. przyjazdy w celach wypoczynkowych są zazwyczaj dłuższe niż przyjazdy służbowe.

 

Przyjazdy turystów do Polski nie są rozłożone równomiernie według miesięcy. Podobnie jak w latach poprzednich, w 2017 roku najwięcej przyjazdów odnotowano w trzecim kwartale, szczególnie w sierpniu (2,0 mln) i lipcu (1,9 mln). Do miesięcy odznaczających się znaczną liczbą przyjazdów należały także: wrzesień (1,8 mln), maj i czerwiec (po 1,6 mln).

Z badań zrealizowanych w 2017 r. wynika, że przeciętne wydatki turystów poniesione na terenie Polski ukształtowały się na poziomie 476 USD na osobę (więcej o około 3,9% niż w roku 2016) i 68 USD na dzień pobytu – więcej o 4,6% niż w roku poprzednim. W 2017 r. najwięcej pozostawiały w Polsce osoby wskazujące na przyjazdy w celach zdrowotnych (ok. 749 USD na osobę) i w celach turystycznych (555 USD).


Dane dla lat 2012 – 2013 zostały opracowane na podstawie badania 1.30.05 z Programu badań statystycznych statystyki publicznej (Pbssp) „Turystyka zagraniczna”, realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) oraz Narodowy Bank Polski (NBP). W latach 2014 – 2017 informacje uzyskano z  badania „Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej” (1.30.17 z Pbssp), prowadzone Główny Urząd Statystyczny we współpracy z NBP oraz MSiT. Jest to stałe badanie statystyczne, reprezentacyjne, prowadzone wśród wyjeżdżających z Polski cudzoziemców - turystów  oraz odwiedzających jednodniowych.

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×