Turystyka przyjazdowa w latach 2012 – 2016

Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się wzrost liczby przyjazdów cudzoziemców do Polski - od 67,4 mln w 2012 r. do 80,5 mln w roku 2016. Składają się na te wartości zarówno przyjazdy osób, które spędziły w Polsce zaledwie kilka godzin i zgodnie z definicją UNWTO są określenie mianem odwiedzających jednodniowych, jak i turystów, którzy pozostali w naszym kraju przynajmniej na jedną noc. Przyjazdy turystów stanowiły około 1/5 wszystkich przyjazdów.

 

 

Główne cele przyjazdów turystów zagranicznych do Polski w latach 2012-2016 to: wypoczynek (od 20% do 28%), podróże służbowe (19% - 26%) oraz odwiedziny u krewnych i znajomych (18% - 40%). Natomiast głównym celem przyjazdów do Polski odwiedzających jednodniowych były zakupy - 80% wszystkich przyjazdów.

Najwięcej cudzoziemców przyjeżdża do Polski z krajów ościennych. Dominującą grupą są obywatele Niemiec, wśród których turyści, tj. podróżujący korzystający z noclegów, stanowili w omawianym okresie od 32% do 36%. W przypadku turystów z krajów niegraniczących z Polską największy odsetek stanowili mieszkańcy Wielkiej Brytanii (3,3% - 4,6%). Na kolejnych miejscach znajdują się mieszkańcy Francji, Włoch, Holandii, Stanów Zjednoczonych.

Najwięcej turystów zagranicznych odwiedzających Polskę to osoby w wieku 35-54 lat, które stanowiły ponad 50% wszystkich turystów, a najmniej liczną grupą były osoby w wieku powyżej 65 lat. Przyglądając się strukturze według płci można powiedzieć, że częściej do Polski przyjeżdżali mężczyźni (około 60%).  

Średnia długość pobytu turystów zagranicznych w Polsce rosła z roku na rok. W roku 2012  ankietowani średnio spędzili w Polsce 3,8 noclegu, a w kolejnych latach długość pobytu kształtowała się na poziomie około 5 noclegów. Długość pobytu turystów ma związek z deklarowanym celem podróży – np. przyjazdy w celach wypoczynkowych są zazwyczaj dłuższe niż przyjazdy służbowe.

Również wydatki nierezydentów przyjeżdżających do Polski na przestrzeni lat 2012 - 2016 rosły, osiągając w roku 2016 wartość 54,7 mld zł, z czego wydatki turystów wyniosły 31,7 mld zł. Udział wydatków związanych z przyjazdami do naszego kraju mieszkańców sąsiednich krajów wyniósł ok. 66%. Najwięcej wydatków ponieśli w związku z podróżami rezydenci Niemiec (ok. 50% wszystkich wydatków przyjeżdżających) i Ukrainy (ok. 17% ogółu), najmniej wydatków turystycznych ponieśli przyjeżdżający do Polski mieszkańcy Rosji i Litwy (po ok. 5%).

 

Wydatki odwiedzających jednodniowych miały znaczny udział w wydatkach turystycznych ogółu przyjeżdżających do Polski – około 60%. Najwięcej wydatków cudzoziemcy (turyści i odwiedzający jednodniowi) ponieśli na zakup towarów. W przypadku odwiedzających jednodniowych wydatki te kształtowały się w granicach od 51% do 87% wszystkich wydatków poniesionych w naszym kraju. Od 2014 r. zanotowano spadek wydatków związanych z wyżywieniem do 2% w roku 2016.

Dane dla lat 2012 – 2013 zostały opracowane na podstawie badania 1.30.05 z Programu badań statystycznych statystyki publicznej (Pbssp) „Turystyka zagraniczna”, realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) oraz Narodowy Bank Polski (NBP). W latach 2014 – 2016 informacje uzyskano z  badania „Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej” (1.30.17 z Pbssp), prowadzone Główny Urząd Statystyczny we współpracy z NBP oraz MSiT. Jest to stałe badanie statystyczne, reprezentacyjne, prowadzone wśród wyjeżdżających z Polski cudzoziemców - turystów  oraz odwiedzających jednodniowych.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×