Turystyka przyjazdowa w latach 2014 – 2018

 

W okresie ostatnich pięciu lat zaobserwowano wzrost liczby przyjazdów cudzoziemców do Polski – od 73,8 mln w 2014 r. do 85,9 mln w roku 2018. Na te liczby składają się zarówno przyjazdy tzw. odwiedzających jednodniowych (cudzoziemców, którzy spędzili w Polsce zaledwie kilka/kilkanaście godzin, bez noclegu), jak i przyjazdy turystów zagranicznych - obcokrajowców, którzy pozostali w naszym kraju przynajmniej na jedną noc. W 2018 roku odnotowano 19,6 mln przyjazdów turystów zagranicznych do Polski.

 

Główne cele przyjazdów turystów zagranicznych do Polski w latach 2014-2018 to: odwiedziny u krewnych i znajomych (w 2018 r. - 35,8%), wypoczynek (w 2018 r. – 27,5%), podróże służbowe (23,8% w 2018 roku). W stosunku do danych z roku poprzedniego, w roku 2018 wzrósł nieco udział przyjazdów w celach turystycznych (+0,8 pkt. proc.), natomiast zmniejszył się udział przyjazdów w odwiedziny do krewnych i znajomych (-2,1 pkt proc.) i nieznacznie przyjazdów służbowych (-1,0 pkt proc.).

W 2018 roku średnia długość pobytu w Polsce nie uległa zmianie w stosunku do notowanej w roku poprzednim (6,2 noclegu w 2017 r. i 2018 r.). Najdłużej w Polsce przebywali turyści z krajów zamorskich i krajów tzw. starej Unii Europejskiej, najkrócej - podobnie jak w poprzednich latach -  sąsiedzi ze wschodu i turyści z grupy krajów UE-12 (m.in. Czechy, Słowacja, Węgry itd.).

Przyjazdy turystów do Polski nie są rozłożone równomiernie według miesięcy. Podobnie jak w latach poprzednich, w 2018 roku największa liczba przyjazdów miała miejsce w sezonie letnim: w sierpniu (2,2 mln) i lipcu (2,1 mln). Do miesięcy odznaczających się znaczną liczbą przyjazdów należały także: wrzesień (1,9 mln), czerwiec (1,8 mln) oraz maj i październik (po 1,7 mln).

W 2018 roku udział przyjazdów organizowanych samodzielnie wyniósł 78,8 % (spadek -0,9 pkt. proc. w stosunku do 2017 roku)  Największy odsetek kupujących pakiety był jak zwykle wśród turystów z krajów zamorskich i krajów UE-14. Największy udział przyjazdów organizowanych samodzielnie miał miejsce w przypadku turystów ze wschodu.

Z badań zrealizowanych w 2018 r. wynika, że przeciętne wydatki turystów poniesione na terenie Polski ukształtowały się na poziomie 491 USD na osobę (więcej o około 3,2% niż w roku 2017) i 69 USD na dzień pobytu – więcej o 1,5% niż w roku poprzednim. Odnotowano znaczny stopień zróżnicowania przeciętnych wydatków według krajów; wydatki te wahały się w granicach od 235 USD (Czechy) do 1 518 USD (wybrane kraje zamorskie). Najwięcej wydawały w Polsce osoby wskazujące na przyjazdy w celach zdrowotnych (ok. 734 USD na osobę), następnie w celach turystycznych (563 USD).

Opracowano na podstawie komunikatu Departamentu Turystyki z badań statystycznych prowadzonych przez GUS-MSiT-NBP. W 2018 r., podobnie jak w roku ubiegłym, badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie, w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki, Narodowym Bankiem Polskim a Głównym Urzędem Statystycznym. Badaniami objęte są podróże do Polski odbywane przez nierezydentów, tj. osoby, które nie mieszkają na stałe na terenie Polski.

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×