Turystyka w gospodarce 2014-2018

Ocena efektów ekonomicznych turystyki wymaga wykorzystania różnorodnych źródeł informacji. Opisując wkład turystyki w gospodarkę narodową należy zwrócić uwagę na wiele czynników, takich jak: wielkość spożycia turystycznego, zatrudnienie i jego struktura w obszarze działalności turystycznej oraz inne stosowane przy opracowywaniu rachunku satelitarnego turystyki.

Kluczowym pojęciem stosowanym przy analizie rozwoju gospodarczego poszczególnych państw jest produkt krajowy brutto (PKB). Jest to jeden z podstawowych mierników efektów pracy społeczeństwa danego kraju. Za pomocą przyrostów i spadków PKB mierzona jest wielkość wzrostu gospodarczego danego kraju.

Na wytwarzanie produktu krajowego brutto istotny wpływ ma turystyka. W 2018 roku stanowiła ona, podobnie jak rok wcześniej 5,9% ogólnej wartości PKB. Wskaźnik ten z małymi spadkami w 2014 i 2015 r. (odpowiednio: 5,2% i 5,7%) od 2012 r. utrzymywał się na stałym poziomie. Wpływ turystyki na PKB jest efektem m.in. tworzenia różnorodnych miejsc pracy w szeroko pojętej branży turystycznej, a także podróży odbywanych zarówno przez Polaków na terenie kraju, jak i przybywających do Polski cudzoziemców. Podróże takie pociągają za sobą wydatki na różnego rodzaju dobra i usługi.

 

Łączna kwota poniesionych wydatków w gospodarce turystycznej (liczona w mld PLN) w ostatnich latach systematycznie rosła: z 89,9 mld PLN w 2014 roku do 124,6 mld PLN w 2018.

Istotnym elementem dochodów gospodarki turystycznej są wydatki dokonywane przez cudzoziemców odbywających podróże po Polsce. Począwszy od 2014 r. zauważalna jest tendencja zwyżkowa w kolejnych latach (od 45,2 mld PLN w 2014 r. do 61,1 mld PLN w 2018 r.), przy czym tempo wzrostu wydatków cudzoziemców liczonych w PLN maleje.

Podobnie jak wydatki cudzoziemców odbywających podróże po Polsce, rosły również w ostatnim czasie wydatki mieszkańców Polski na podróże krajowe, od 16,4 mld PLN w 2014 roku do 27,7 mld PLN w roku 2018.  

 

Dane dotyczące turystyki w gospodarce narodowej w latach 2014-2017 pochodzą z publikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki („Turystyka w Polsce 2018”).

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×