Turystyka w gospodarce 2012-2017

 

Ocena efektów ekonomicznych turystyki wymaga wykorzystania różnorodnych źródeł informacji. Opisując wkład turystyki w gospodarkę narodową należy zwrócić uwagę na wiele czynników, takich jak: wielkość spożycia turystycznego, zatrudnienie i jego struktura w obszarze działalności turystycznej oraz inne stosowane przy opracowywaniu rachunku satelitarnego turystyki.

Kluczowym pojęciem stosowanym przy analizie rozwoju gospodarczego poszczególnych państw jest produkt krajowy brutto (PKB). Jest to jeden z podstawowych mierników efektów pracy społeczeństwa danego kraju. Za pomocą przyrostów i spadków PKB mierzona jest wielkość wzrostu gospodarczego danego kraju. Na wytwarzanie produktu krajowego brutto istotny wpływ ma turystyka. 2017 roku stanowiła ona, podobnie jak rok wcześniej 5,9% ogólnej wartości PKB. Wskaźnik ten z małymi spadkami w 2014 i 2015 r. (odpowiednio: 5,2% i 5,7%) od 2012 r. utrzymywał się na stałym poziomie. Wpływ turystyki na PKB jest efektem m.in. tworzenia różnorodnych miejsc pracy w szeroko pojętej branży turystycznej, a także podróży odbywanych zarówno przez Polaków na terenie kraju, jak i przybywających do Polski cudzoziemców. Podróże takie pociągają za sobą wydatki na różnego rodzaju dobra i usługi.

 

 

Łączna kwota poniesionych wydatków w gospodarce turystycznej (liczona w mld PLN) w ostatnich latach systematycznie rosła: z 89,9 mld PLN w 2014 roku do 116,7 mld PLN w 2017.

Istotnym elementem dochodów gospodarki turystycznej są wydatki dokonywane przez cudzoziemców odbywających podróże po Polsce. Począwszy od 2014 r. zauważalna jest tendencja zwyżkowa w kolejnych latach (od 45,2 mld PLN w 2014 r. do 59,4 mld PLN w 2017 r.), przy czym tempo wzrostu wydatków cudzoziemców liczonych w PLN maleje.
Podobnie jak wydatki cudzoziemców odbywających podróże po Polsce, rosły również w ostatnim czasie wydatki mieszkańców Polski na podróże krajowe. W kolejnych latach wyniosły one odpowiednio: w 2014  – 16,4 mld PLN, w 2015 – 18,5 mld PLN, w 2016 – 21,8 mld PLN, a w 2017 – 24,2 mld PLN.


Dane dotyczące turystyki w gospodarce narodowej w latach 2014-2017 pochodzą z publikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×