Badanie jakości obsługi w jednostkach Informacji Turystycznej

Na przełomie Sierpnia i Września tego roku, Pracownia Badań Społecznych w Sopocie na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej wykonała z użyciem metodologii „Mystery Client” Badanie jakości obsługi w certyfikowanych punktach Informacji Turystycznej w Polsce 2023

Badanie miało charakter ogólnopolski.  Celem badania była ocena jakości świadczonych usług w kontakcie bezpośrednim  (audyt na miejscu / w jednostce PIT lub CIT) oraz zdalnym (kontakt telefoniczny, za pomocą e-maila oraz komunikatora Messenger).

Ogółem wykonano łącznie 474 audyty. W tym 32 stanowiły wizyty bezpośrednie (po dwie na województwo, 64 audyty telefoniczne, 314 audytów e-mailowych (157 w języku polskim i 157 w języku angielskim) oraz 64 audyty komunikatora Messenger.

Raport z badania, z którym można zapoznać się TUTAJ zawiera szczegółowe wyniki dla wszystkich kanałów obsługi klienta w certyfikowanych punktach PIT / CIT a także wskazuje zarówno mocne, jak i słabe strony w zakresie badanych podmiotów oraz rekomendowane kierunki zmian dla każdego z kanałów komunikacji.

W Raporcie znaleźć można między innymi następujące dane:
Pomiar odsetka zrealizowanych wizyt bezpośrednich oraz ocena jakości obsługi w wyznaczonych punktach informacji turystycznej.
Pomiar skuteczności kontaktu telefonicznego z wybranymi placówkami, ocena formy kontaktu i jakości informacji uzyskanych podczas rozmowy
Pomiar szybkości udzielania odpowiedzi przez komunikator Messenger oraz pomiar jakości i formy tych odpowiedzi
Pomiar odsetka odpowiedzi udzielonych drogą mailową w wyznaczonym terminie oraz ocena zakresu, formy i jakości udzielonych informacji zarówno dla odpowiedzi w języku polskim jak i angielskim.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×