Cykl konferencji POT Współpraca-Innowacje-Turystyka Zrównoważona

W ramach projektu zostaną przeprowadzone tematyczne warsztaty, panele dyskusyjne i prezentacje dedykowane promocji turystyki zrównoważonej w Polsce.

Kolejne takie wydarzenie Współpraca-Innowacje-Turystyka Zrównoważona odbędzie się w dniu 6 czerwca 2024 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w  Lublinie. Polska Organizacja Turystyczna w ścisłej współpracy z Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną zaprosiła wybitnych ekspertów i znawców zagadnień turystyki zrównoważonej oraz nowych trendów w zastosowaniu technologii w turystyce.  Zostaną omówione zagadnienia ekoturystyki, promocji ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego, oraz zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności poprzez ekologiczne podróżowanie.  Inwestycje w infrastrukturę zrównoważoną to wieloaspektowy temat, który obejmuje harmonijny rozwój gospodarki, społeczeństwa oraz bioróżnorodności. Będzie okazja do syntetycznego przedstawienia nowatorskich rozwiązań mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych czy środowiskowych z udziałem branży turystycznej. Uczestnicy tej konferencji zapoznają się z wynikami raportu Stan wdrożenia turystyki zrównoważonej w regionie lubelskim na tle światowych trendów. Raport jest wynikiem uprzednio przeprowadzonych ankiet sondażowych on-line, które ujmują pytania z obszaru 17 celów SDG (Sustainable Development Goals).

Zrównoważony rozwój to proces, który stale jest rozwijany i dostosowywany do zmieniających się wyzwań i potrzeb społeczeństwa gospodarki oraz planety. Polska Organizacja Turystyczna wspólnie z Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną (proszę podlinkować) poprzez realizację konferencji prowadzi działania informacyjne, edukacyjne, promocyjne oraz integrujące interesariuszy regionu oraz podnoszące świadomość do stworzenia odpowiedzialnej gospodarki turystycznej
w kraju. Naturalnie regiony i miasta wdrażają zrównoważone podejście do planowania, zarządzania i rozwoju obszarów, z akcentem na cele ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Konferencja poruszy ideę zapewnienia trwałego i harmonijnego rozwoju obecnych pokoleń, nie narażając przy tym na brak zasobów czy degradację środowiska.

Punktem kulminacyjnym przedsięwzięcia będzie debata merytoryczna, która poruszy aspekty decyzji strategicznych, po lokalne inicjatywy, promocję zielonych usług i infrastruktury lubelskie.travel, mobilnej komunikacji oraz prezentacja unikalnych walorów i prowadzonych kampanii promocyjnych na rzecz ruchu turystycznego (w tym z Włoch).

Region Lubelski ma ogromny potencjał do budowania ofert turystyki zrównoważonej dla krajowych i zagranicznych turystów, o czym świadczą liczne walory i certyfikowane produkty turystyczne, Polskie Marki Turystyczne, czy 2 parki narodowe oraz 17 parków krajobrazowych ze świetną, nowoczesną i dostosowaną infrastrukturą dla wymagających turystów oraz osób ze szczególnymi potrzebami. Tworzenie przyjaznych dla rowerzystów i pieszych środowisk miejskich pomaga w emisji związków szkodliwych, co także wymaga podkreślenia przy tej okazji.

Szczegółowy program konferencji znajduje się tutaj: LINK

Natomiast tydzień później w dniu 12 czerwca 2024 POT organizuje konferencję Współpraca-Innowacje-Turystyka Zrównoważona we współpracy z Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną w Olsztynie.

Program tej konferencji ujmuje wielopoziomowo przede wszystkim wymianę dobrych praktyk czy edukację na rzecz wspierania turystyki aktywnej, żeglarskiej w ujęciu efektywnego i ekologicznego podejścia do prowadzonej działalności. Zostaną omówione tematy innowacji społecznych i technologicznych na rzecz turystyki, w zgodzie ze środowiskiem na obszarze Regionu Warmińsko-Mazurskiego. Wybitni eksperci z zagadnień zrównoważonego rozwoju przedstawią kwestie edukacji ekologicznej o bioróżnorodności w programy nauczania czy świadomości tworzenia ofert, w kształtowaniu bardziej odpowiedzialnych społeczeństw. Zrównoważone zarządzanie lasami, wodą, inwestycjami, tworzenie miejsc pracy, ochrona praw człowieka oraz siedlisk przyrodniczych, czy minimalizm degradacji środowiska to istotne aspekty rozwoju turystyki zrównoważonej w tej części Polski.

Polska Organizacja Turystyczna wraz W-WMROT dbają o równoważenie ww. aspektów poprzez organizowane warsztaty edukacyjne, projekty szkoleniowe dla branży turystycznej, czy innych beneficjentów w tworzenie takich produktów i atrakcji, szlaków czy obiektów turystycznych na rynku krajowym. Zostanie przedstawiona zasada „decoupling” tj. koncepcja polegająca na oddzieleniu wzrostu gospodarczego od zwiększania zużycia zasobów naturalnych. Chodzi o osiągnięcie wzrostu gospodarczego bez zwiększania ekologicznego odcisku węglowego.

Konferencja ta poruszy rolę człowieka do odegrania w promowaniu zrównoważonego rozwoju poprzez swoje codzienne decyzje, zachowania i postawy.

Szczegółowy program konferencji znajduje się tutaj:LINK

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×