Nowy konkurs w zakresie promocji zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego

Ministerstwo Rozwoju wraz z Polską Organizacją Turystyczną zapraszają podmioty sektora turystyki do udziału w pierwszym międzynarodowym konkursie na Nagrody Zrównoważonej Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego.

Nagrody w dziedzinie turystyki zrównoważonej są przyznawane na całym świecie w celu docenienia osiągnięć różnych interesariuszy za ich wkład w bardziej zrównoważoną i ekologiczną działalność turystyczną na poziomie lokalnym, krajowym, regionalnym i międzynarodowym.

Głównym celem Nagrody dla Zrównoważonej Turystyki Regionu Morza Bałtyckiego jest zapewnienie stałej platformy nagradzania  inicjatyw i działań zgodnych z najwyższymi standardami zrównoważonego rozwoju turystyki w regionie Morza Bałtyckiego w trakcie i po wybuchu COVID-19.

Konkurs ma również pomóc w przedstawieniu osiągnięć regionu Morza Bałtyckiego w zakresie zrównoważonej turystyki i w pozycjonowaniu regionu Morza Bałtyckiego jako trwałego i konkurencyjnego miejsca docelowego w skali europejskiej i globalnej. Konkursu stanowić będzie też znaczącą platformę wymiany najlepszych praktyk i know-how w krajach regionu Morza Bałtyckiego.

Nagrody Zrównoważonej Turystyki są zachętą do zaangażowania i wspieranie współpracy między zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w rozwój zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki we wszystkich krajach regionu Morza Bałtyckiego. Stanowią również motywację do promocji zrównoważonych praktyk w regionie oraz stymulowania odbudowy turystyki i nowych zrównoważonych inicjatyw w trakcie i po COVID.

Organizatorami konkursu są Koordynator Obszaru Priorytetowego Turystyka w  Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego w ramach (dalej KOPT SUE RMB), Bałtyckie Centrum Turystyki z Meklemburgii –Pomorza Przedniego oraz Wydział Polityki Turystycznej Ministerstwa Gospodarki i Innowacji Republiki Litewskiej.

W konkursie mogą uczestniczyć  wszystkie podmioty sektora turystyki RMB, które potrafią wykazać, że ich działania przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju turystyki w regionie Morza Bałtyckiego.

Nagrody zostaną przyznane za osiągnięcia w następujących kategoriach:

  1. najbardziej zrównoważone miejsce docelowe. W kategorii tej  mogą zgłaszać udział: miasta, gminy, społeczności, obszary chronione, klastry atrakcji turystycznych, każde inne miejsca lub grupy działań, które są postrzegane przez odwiedzających jako cel turystyczny
  2. najbardziej zrównoważony produkt i wyjątkowe usługi. W tej kategorii mogą zgłaszać udział  dostawcy produktów i usług jak np.  placówki gastronomiczne, obiekty noclegowe, organizatorzy wycieczek, centra informacji turystycznej, ośrodki rzemieślnicze, dostawcy atrakcji turystycznych,  obiekty świadczące usługi turystyczne.
  3. najbardziej zrównoważony prywatny dostawca usług turystycznych (biznes). Do tej kategorii  mogą zgłaszać się  firmy prywatne świadczące usługi turystyczne, ale muszą przedstawić istotne dowody potwierdzające praktyki biznesowe, usługi i produkty w zakresie zrównoważonej turystyki.

Nagrodami w konkursie są statuetka dla zwycięzcy i 2 dyplomy dla laureatów w każdej z kategorii.

Zasady aplikowania o nagrodę:

Wnioski konkursowe w języku angielskim można składać od  27 września (Światowy Dzień Turystyki) do 31 października 2020 r. na adres e-mail:  Lidija.Bajaruniene@eimin.lt. Pod tym adresem można uzyskać także dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Wniosek należy wypełniać zgodnie z wytycznymi dotyczącymi poszczególnych kategorii znajdującymi się  w załączonej informacji o konkursie.

FORMULARZ APLIKACYJNY

INFORMACJA O KONKURSIE

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×