Współpraca innowacje turystyka zrównoważona - cykl konferencji w regionach

Polska Organizacja Turystyczna rozpoczyna cykl konferencji „Współpraca-Innowacje-Zrównoważona Turystyka”

Dwuletni projekt „Współpraca-Innowacje-Turystyka Zrównoważona” realizowany jest przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi. Szkolenia i warsztaty mają stanowić wsparcie w umacnianiu pozycji tych podmiotów w systemie zarządzania turystyką w Polsce. Szybko zmieniająca się sytuacja to także konieczność dostosowywania się do trendów po stronie popytu oraz kształtowanie warunków rozwoju po stronie podaży. Dlatego projekt przewiduje organizację, w latach 2023-2024, 16 wydarzeń regionalnych i ogólnopolskiej konferencji podsumowującej projekt.

Proponowane bloki tematyczne „Współpraca-Innowacje-Turystyka Zrównoważona” to m.in.:

  • Trendy po stronie popytu na tle aktualnej, dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku usług turystycznych;
  • Charakterystyka wybranych rynków zagranicznych czyli jak zdobyć turystę z danego rynku;
  • Zrównoważony rozwój turystyki;
  • Tworzenie produktów turystycznych w kontekście oczekiwań i potrzeb współczesnego turysty;
  • Dobre praktyki we współpracy

 

Polska Organizacja Turystyczna zachęca interesariuszy przemysłu turystycznego do dążenia implementacji zrównoważonego rozwoju. Konsekwentnie są prowadzone działania edukacyjne, szkoleniowe, podnoszące świadomość o komunikowaniu i potrzebie tej zmiany na rynku. Coraz większa wrażliwość odwiedzających i turystów w regionach wymaga respektowania zasad zrównoważonego rozwoju przez usługodawców. Poprzez atrybuty korzyści dla otoczenia będzie prowadzona polityka spójności  dla regionów znajdujących się w fazie przejściowej i dla regionów lepiej rozwiniętych.

Konferencja - lubuskie 23 czerwca - program

Konferencja - świętokrzyskie 27 czerwca - program

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×