Konsorcjum "Polskie Szlaki Kulinarne"

 

 

 

Z inicjatywy Polskiej Organizacji Turystycznej powstało nowe konsorcjum produktowe w obszarze rozwoju i promocji Kuchni Polskiej. Konsorcjum „Polskie Szlaki Kulinarne" będzie działało na podstawie zapisów Marketingowej Strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020. Przyjęte w niej założenia są zgodne z założeniami Programu Rozwoju Turystyki do roku 2020, sugerowanymi przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Konsorcjum jest dobrowolnym i nieformalnym zrzeszeniem podmiotów zajmujących się promocją tradycji kulinarnych oraz produktów regionalnych, w oparciu o walory środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulinarnego i kulturowego własnego regionu.

Konsorcjum„Polskie Szlaki Kulinarne" działa samodzielnie w afiliacji przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Jego celem jest: działanie na rzecz efektywniejszego wykorzystania potencjału w regionie, w oparciu o walory środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego; zbudowanie, w skali ponadregionalnej i krajowej, markowych kulinarnych produktów turystycznych opartych na kuchni regionalnej i produktach tradycyjnych; promocja i zdobywanie nowych rynków dla sprzedaży kulinarnych produktów turystycznych opartych na kuchni regionalnej i produktach tradycyjnych w kraju i poza jego granicami; wzrost udziału produktów innowacyjnych w polskiej ofercie turystycznej; wzrost zainteresowania produktami tradycyjnymi i zwiększenie popytu na te produkty.


Rada Programowa Konsorcjum wybrana spośród przedstawicieli członków oraz ekspertów zaproponowanych przez POT.

  • Anna Jędrocha - Prezes Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki, przedstawiciel Szlaku „Karnawał Smaków" (reprezentacja  touroperatów polskich)
  • Agnieszka Sikorska – Dyrektor Śląskiej Organizacji Turystycznej, przedstawiciel Szlaku „Śląskie Smaki" (reprezentacja Regionalnych Organizacji Turystycznych)
  • Radosław Fronc – restaurator krakowski (reprezentacja środowiska restauratorów)
  • Hubert Gonera – Dyrektor Zarządzający „Land Brand", przedstawiciel Szlaku „Kulinarny Poznań" (komunikacja i promocja)
  • Krzysztof Zieliński – Stowarzyszenie „Pro Carpathia", przedstawiciel Szlaku „Podkarpackie Smaki" (reprezentacja Szlaków Kulinarnych)

Do pobrania:

Regulamin funkcjonowania kosnorcjum produktowego

Deklaracja członkowska

 

Pozostałe informacje:

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×