Konsorcjum Turystyki Wiejskiej

Konsorcjum Turystyki Wiejskiej jest dobrowolnym i nieformalnym zrzeszeniem podmiotów, działającym samodzielnie w afiliacji przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Konsorcjum współpracuje również z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki. Zajmuje się tworzeniem markowych produktów turystyki wiejskiej i ich komercjalizacją, działaniem na rzecz efektywniejszego wykorzystania potencjału obszaru produktowego w regionie, upowszechnianiem standardów wiejskiej bazy recepcyjnej i jakości świadczonych usług oraz promocją wypoczynku na wsi, a także wymianą doświadczeń i opracowaniem na tej podstawie dobrych praktyk tworzenia ofert i obsługi klientów.

Konsorcjum Turystyki Wiejskiej jest dobrowolnym i nieformalnym zrzeszeniem podmiotów, działającym samodzielnie w afiliacji przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Konsorcjum współpracuje również z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki. Zajmuje się tworzeniem markowych produktów turystyki wiejskiej i ich komercjalizacją, działaniem na rzecz efektywniejszego wykorzystania potencjału obszaru produktowego w regionie, upowszechnianiem standardów wiejskiej bazy recepcyjnej i jakości świadczonych usług oraz promocją wypoczynku na wsi, a także wymianą doświadczeń i opracowaniem na tej podstawie dobrych praktyk tworzenia ofert i obsługi klientów.

Pomimo, że usługi turystyki wiejskiej świadczone są na coraz wyższym poziomie, metody promocji i jej efekty w postaci poziomu sprzedaży, pozostają daleko niezadowalające w porównaniu do innych sektorów turystyki. Współdziałanie w ramach Konsorcjum ułatwi tworzenie spójnego i jednolitego wizerunku i skuteczną promocję. Wpłynie również na komercjalizację produktów i usług turystyki wiejskiej.

Skład Rady Programowej:
1. Ryszard Wilczyński – koordynator projektu „Sieć Najpiękniejszych Wsi”, wojewoda opolski
2. Mariola Kowalska – reprezentująca przedstawicieli „Hitów Turystyki Wiejskiej”, właścicielka Sioła „Julianówka”
3. Wiesław Czerniec – Prezes Polskiej Federacji Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
4. Jolanta Kamienicka – ekspert, członek zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego
5. Sebastian Wieczorek – Wiceprezes Europejskiego Centrum Ekologicznego Rolnictwa i Turystyki w Polsce
6. Elżbieta Dziasek – koordynator „Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych”

Do pobrania:

Deklaracja przystąpienia do Konsorcjum

Regulamin Konsorcjum Turystyki Wiejskiej

Logo Konsorcjum Turystyki Wiejskiej

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×