Informacje ogólne

 

Informacja turystyczna wraz z działaniami promocyjnymi jest integralnym elementem działań w zakresie marketingu w turystyce. Polska Organizacja Turystyczna pracuje nad rozbudową i unowocześnieniem Polskiego Systemu Informacji Turystycznej (PSIT). Całość działania realizowana jest przy ścisłej współpracy z Forum Informacji Turystycznej oraz poszczególnymi regionami, w których ROT-y - zgodnie z założeniem systemu - pełnią funkcję regionalnych koordynatorów.

Polski System Informacji Turystycznej składa się z dwóch części: analogowej (tradycyjnej) i cyfrowej.

Część analogowa PSIT

Informacja turystyczna przekazywana w formie analogowej stanowi w pewnym sensie „informację zmaterializowaną", czyli taką, której przekazanie wymaga kontaktu z drugim człowiekiem bądź materiałami, które on stworzył. Pełni ona następujące funkcje:

  • informacyjną – informacje są przekazywane turystom zarówno przez pracowników jednostek świadczących usługi turystycznej, jak i poprzez drukowane materiały promocyjno-informacyjne oraz oznakowanie drogowe,
  • promocyjną – związaną z dwoma aspektami: kreowania i utrzymywania wizerunku Polski i poszczególnych regionów w kraju i za granicą oraz działaniami podejmowanymi na rzecz zwiększenia skuteczności sprzedaży oferty turystycznej,
  • animacyjną – wykonywaną przez osoby związane z jednostkami świadczącymi usługi informacji turystycznej, zaangażowanymi w aktywne wzbogacanie oferty turystycznej

Punkty i centra informacji turystycznej – stanowią miejsce bezpośredniego kontaktu turysty z informatorem. Sieć jednostek „it” w Polsce to obecnie ok. 400 certyfikowanych punktów i centrów „it” oraz jednostki niecertyfikowane.

System oznakowania turystycznego – pozwala na wyróżnienie ciekawych obiektów, zaznaczenie ich unikalności, a także gwarantuje turystom swobodne poruszanie się po regionach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami znaki dla obiektów turystycznych należą do serii E.

Część cyfrowa PSIT

Cyfrowa część PSIT stanowi odpowiedź na stale zmieniające się potrzeby rynku i pojawiające się nowe kanały dystrybucji informacji. Jej sercem jest ogólnokrajowy system bazodanowy, tzw. Repozytorium Informacji Turystycznej, który jest tworzony wspólnie przez POT i ROT-y oraz dostępny w 23 wersjach językowo-rynkowych Narodowy Portal Turystyczny NPT www.polska.travel. Informacja w formie cyfrowej przekazywana jest także przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, jakimi są:

  • planer wycieczek – umożliwiający szczegółowe zaplanowanie pobytu w wybranym miejscu w Polsce, wg określonych indywidualnie przez turystę kryteriów (dostępny na NPT),
  • sieć urządzeń prezentacyjnych (infokioski oraz komputery dla turystów w punktach i centrach ”it”),
  •  Contact Center – infolinia turystyczna połączona z telefonem bezpieczeństwa

Tu do pobrania elektroniczna wersja nowego znaku "i" w formacie:    

.jpg (15 kB),                .cmx (13 kB),                  .pdf (29 kB),

.ai (9 kB),                    .eps (25 kB),                   .gif (miniatura 4 kB)

Wymiar znaku proporcjonalny

oraz tablice "informacja turystyczna", "tourist information" w formacie                   .pdf (1.1 MB),   .cdr (319 kB)

kolor granatowy C-100% M-69% Y-0% B-38%, Pantone 654C,

 

Badanie jakości obsługi w jednostkach Informacji Turystycznej dla Polskiej Organizacji Turystycznej metodą Mystery Client

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×