Dokumenty strategiczne

Rada Polskiej Organizacji Turystycznej przyjęła "Plan działań na lata 2017-2018", kóry  został opracowany w oparciu o analizę najważniejszych światowych trendów w popycie turystycznym oraz ocenie aktualnego dostosowania podaży usług w Polsce do bieżących oczekiwań konsumentów.

Z punktu widzenia potencjału i oferty naszego kraju, za najważniejsze trendy po stronie popytu zostały uznane:

 • rosnące tempo i presja życia codziennego,
 • rosnąca świadomość zdrowotna i ekologiczna,
 • wzrastająca liczba doświadczonych turystów, poszukujących nowych doznań.

Założenia przyjęte w Planie działań POT wynikają z „Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020” oraz „Programu rozwoju turystyki do 2020 roku”. Wymienione trendy powodują zwiększone zainteresowanie produktami specjalistycznymi, rosnące wśród konsumentów oczekiwanie personalizacji oferty turystycznej, większą popularność wyjazdów oferujących aktywny wypoczynek, a także popyt na ekoturystykę i produkty oparte na naturze. Coraz większą popularnością cieszy się także zjawisko tzw. „slow life” - życia według idei wellness, akcentującej konieczność harmonii pomiędzy ciałem, duchem i umysłem, spowolnienie biegu życia, „smakowanie” doznań konsumpcyjnych, zachowania pro-zdrowotne.

Mając na uwadze światowe trendy w popycie turystycznym oraz zmiany jakie nastąpiły w podaży usług w Polsce, a równocześnie pozostając w zgodzie z zapisami dokumentów strategicznych, POT wyznaczyła priorytetowe obszary produktowe w latach 2017-2018:

 • turystyka kulturowa, ze szczególnym uwzględnieniem zamków, pałaców, dworów;
 • turystyka aktywna, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej i wodnej;
 • turystyka zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem turystyki medycznej i pobytów w uzdrowiskach oraz SPA & Wellness.

Turystyka kulturowa, temat wiodący - zamki, pałace i dwory

W ostatnich latach promocja wizerunkowa na rynkach zagranicznych, zgodnie ze strategią marketingową, bazowała przede wszystkim na dziedzictwie kulturowym miast. Jak pokazują wyniki badań były to działania skuteczne – rozpoznawalność polskich miast i przyjazdy do nich systematycznie wzrastają. Działania w tym obszarze będą kontynuowane, ale jednocześnie wykorzystując umacnianie się ich pozycji konkurencyjnej na międzynarodowym rynku turystycznym, chcemy poszerzyć propozycję poznawania dziedzictwa kulturowego Polski o bogatą ofertę takich obiektów jak: zamki, pałace i dworki, znajdujących się poza granicami miast.

Zamki i pałace są nie tylko siedzibami muzeów, ale także miejscami ciekawych wydarzeń kulturalnych, atrakcyjnych imprez, które przyciągają turystów krajowych i zagranicznych. Wiele tych obiektów pełni obecnie funkcję hoteli, centrów konferencyjnych lub restauracji, oferując gościom wyjątkową ofertę i atmosferę. Zrewitalizowane obiekty i przestrzenie publiczne stają się kolejnymi atrakcjami turystycznymi. Rewitalizacja to także temat przewodni EXPO 2022, dlatego POT planuje nawiązanie współpracy z miastami, które z sukcesem ożywiają zdegradowane obszary i znajdują dla nich nową funkcję, w tym m.in. z Łodzią, która jest oficjalnym kandydatem RP do organizacji EXPO.

Ważnym elementem turystyki kulturowej jest promocja polskich obiektów i miejsc wpisanych na listę światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO. Organizowana w 2017 roku w Krakowie Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, będzie okazją i pretekstem do koncentracji działań związanych z promowaniem polskich obiektów z listy UNESCO podczas podróży studyjnych, prezentacji, na stoiskach promocyjnych.

Turystyka aktywna, temat wiodący – rower i woda

Turystyka rowerowa staje się bardzo popularną formą spędzania wolnego czasu, także wśród mieszkańców Polski. Dłuższe, bądź krótsze wycieczki rowerowe mają pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie, a jednocześnie są powszechnie dostępną i relatywnie tanią formą turystyki. Dla miłośników przyrody rower jest dobrym środkiem transportu po parkach narodowych i krajobrazowych, dla szukających ciszy i spokoju – idealnie nadaje się do podróży wiejskimi i polnymi drogami, a dla zwiedzających zabytki i miasta – do jazdy po coraz liczniej powstających ścieżkach i trasach rowerowych w dużych miastach. Rosnąca długość szlaków i ścieżek rowerowych, rozwijająca się infrastruktura związana z turystyką rowerową oraz popularność tej formy wypoczynku pozwala szerzej prezentować potencjał polskich regionów i zachęcać turystów do korzystania z ich bogatej oferty. Zaznaczyć należy, że promowane będą także szlaki i odcinki Green Velo, które są już komercjalizowane.

Naturalne walory Polski oraz istniejąca infrastruktura na rzekach, jeziorach i nad morzem, stwarzają bardzo dobre warunki dla wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzać czas nad wodą. Dlatego w kolejnych dwóch latach POT zamierza poszerzyć działania promocyjne o takie oferty turystyki aktywnej jak np.: spływy kajakowe, rejsy statkami, łodziami mieszkalnymi, żeglowanie, windsurfing i kitesurfing.
Celem POT jest także zwrócenie uwagi na pozytywne aspekty łączenia w pakiety różnych form turystyki, zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami turystów. Dla wypoczywających aktywnie z pewnością atrakcją będzie np. zintegrowanie turystyki kulturowej z turystyka rowerową czy turystyki zdrowotnej z turystyką wodną.

W związku z ogłoszeniem roku 2017 „Rokiem rzeki Wisły”, POT planuje współpracę przy ciekawych imprezach turystycznych, które zostaną wykorzystane w działaniach promocyjnych zarówno w kraju jak i zagranicą, jako zachęta do odwiedzenia wielu miejscowości położonych na jej szlaku. Przedsięwzięcia w ramach obchodów Rzeki Wisły będą miały charakter zarówno lokalny jak i ogólnokrajowy.


Turystyka zdrowotna

Temat związany ze zdrowym trybem życia (well-being), wypoczynkiem, relaksem (SPA & Wellness) i zdrową, ekologiczną żywnością pojawiał się regularnie w działaniach promocyjnych realizowanych przez POT. W kolejnych latach planowana jest ich kontynuacja, a jednocześnie rozszerzenie promowanej oferty o pobyty w uzdrowiskach i turystykę medyczną. Turystyka zdrowotna będzie tematem dedykowanego projektu „Poland is well” realizowanego ze środków Unii Europejskiej (m.in. w Rosji, Ukrainie, Stanach Zjednoczonych, Norwegii, Niemczech).

Turystyka na obszarach wiejskich

Na rynku krajowym, ważnym obszarem działań marketingowych będzie turystyka aktywna na obszarach wiejskich. Polską wieś to jeden z niewielu w Europie przykładów zachowania tradycyjnego krajobrazu kulturowego i przyrodniczego. Znaczna część produktów z obszaru turystyki aktywnej i specjalistycznej zlokalizowana jest na obszarach wiejskich – oferujących zróżnicowane i całoroczne atrakcje. Turyści korzystający z ofert turystyki wodnej i rowerowej (priorytetowego obszaru projektowego na lata 2017-2018), najczęściej nocują i korzystają z innych usług właśnie na terenach wiejskich. Rośnie także zainteresowanie konsumentów produktami typu „slow life”,„slow food” i „eko”, co będzie wykorzystywane w promowaniu wypoczynku w Polsce na terenach wiejskich.

Równolegle, wykorzystując założone na najbliższe lata obszary priorytetowe, prowadzone będą:

 • projekty o charakterze szkoleniowym i organizacyjnym, których celem jest wspieranie konsolidacji branży wokół produktów turystycznych,
 • projekty promocyjne, w których komunikacja marketingowa będzie prowadzona w oparciu o certyfikowane produkty turystyczne,
 • projekty w ramach przemysłu spotkań, który stanowi ważny element budowania marki „Polska” w obszarze turystyki.

Wydarzenia sportowe

Zgodnie z priorytetami Ministerstwa Sportu i Turystyki w komunikacji marketingowej za granicą zostaną wykorzystane m.in. ważne wydarzenia sportowe rangi międzynarodowej, których Polska będzie gospodarzem w 2017 roku:

 • Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej w 2017 roku (XXX edycja),
 • Światowe Igrzyska Sportów Nieolimpijskich The World Games we Wrocławiu,
 • Mistrzostwa Europy U-21 w Piłce Nożnej (16-30 czerwca 2017 roku, w Bydgoszczy, Gdyni, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Tychach).

Wydarzenia te będą stanowiły okazję do wizerunkowej i produktowej prezentacji zarówno miast gospodarzy, jak i całej Polski. W 2017 roku POT będzie prowadziła we współpracy z MSiT prace koncepcyjne nad projektem „Domu Polskich Turystycznych Marek Terytorialnych”. Inicjatywa MSiT tworzenia „Domu Marek” została ujęta w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, jako jeden z trzech projektów strategicznych w obszarze „Ekspansja zagraniczna”. Celem tego projektu jest m.in. aktywizacja i tworzenie zdolności kooperacyjnych w gospodarce turystycznej na poziomie lokalnym i regionalnym.

 

Do pobrania: Plan działania POT 2017-2018

Pany i sprawozdania POT znajdują się TUTAJ

Aktualizacja dokumentu z 2008 roku
Przyjęta przez Radę POT w dniu 5.12.2011
Koncepcja i redakcja: Bartłomiej Walas
Zespół: Anna Cichońska, Teresa Buczak, Dorota Zientalska, Mirosław Nalazek, Krzysztof Celuch

Do pobrania: Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×