Turystyka w regionie

Wybierz region

Polska

 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 25.3
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 2.3
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 6.3
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 22.7
 • Drogi krajowe o złym stanie nawierzchni (w %): 16.1
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 94.1
 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 32.5

Województwo dolnośląskie

 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 34.7
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 3.2
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 8.2
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 42.4
 • Drogi krajowe o złym stanie nawierzchni (w %): 20.2
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 97.8
 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 18.6

Województwo kujawsko-pomorskie

 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 34.7
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 1.6
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 4.7
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 17
 • Drogi krajowe o złym stanie nawierzchni (w %): 21.8
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 98.4
 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 31.8

Województwo lubelskie

 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 18.3
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 0.9
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 2.4
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 15.2
 • Drogi krajowe o złym stanie nawierzchni (w %): 22.8
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 87.4
 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 22.8

Województwo lubuskie

 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 45.2
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 1.3
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 2.7
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 30.8
 • Drogi krajowe o złym stanie nawierzchni (w %): 27.1
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 62.3
 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 38.1

Województwo łódzkie

 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 13.9
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 1.2
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 4.3
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 14.9
 • Drogi krajowe o złym stanie nawierzchni (w %): 13.6
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 111.9
 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 19.7

Województwo małopolskie

 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 61.6
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 6.1
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 13.3
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 34.9
 • Drogi krajowe o złym stanie nawierzchni (w %): 16.4
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 164.7
 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 53

Województwo mazowieckie

 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 13.6
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 1.4
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 14.8
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 20.3
 • Drogi krajowe o złym stanie nawierzchni (w %): 16.3
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 104.3
 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 29.7

Województwo opolskie

 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 16.3
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 1
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 4.4
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 33.6
 • Drogi krajowe o złym stanie nawierzchni (w %): 14.5
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 89.4
 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 27.7

Województwo podkarpackie

 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 12.8
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 1.7
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 4.7
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 27
 • Drogi krajowe o złym stanie nawierzchni (w %): 17.1
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 93.3
 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 44.9

Województwo podlaskie

 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 30.2
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 0.7
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 1.8
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 11.3
 • Drogi krajowe o złym stanie nawierzchni (w %): 16.9
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 65.1
 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 31.6

Województwo pomorskie

 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 17.9
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 5.9
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 7.6
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 19.2
 • Drogi krajowe o złym stanie nawierzchni (w %): 12.9
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 73.5
 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 32.7

Województwo śląskie

 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 51.3
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 3.6
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 14.3
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 32
 • Drogi krajowe o złym stanie nawierzchni (w %): 13.6
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 177
 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 22

Województwo świętokrzyskie

 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 22.7
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 1.4
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 4
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 14.1
 • Drogi krajowe o złym stanie nawierzchni (w %): 13.8
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 122.1
 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 64.6

Województwo warmińsko-mazurskie

 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 12.5
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 1.7
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 2.1
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 24.5
 • Drogi krajowe o złym stanie nawierzchni (w %): 10.7
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 55.3
 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 46.7

Województwo wielkopolskie

 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 18.9
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 1.4
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 5.2
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 24.1
 • Drogi krajowe o złym stanie nawierzchni (w %): 23.9
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 97.1
 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 31.6

Województwo zachodniopomorskie

 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 32.8
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 5.3
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 3.4
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 16.2
 • Drogi krajowe o złym stanie nawierzchni (w %): 7.4
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 60.9
 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 21.9
WojewództwoSzlaki turystyczne na 100 km2Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2)Placówki gastronomiczne na 100 km2Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2Drogi krajowe o złym stanie nawierzchni (w %)Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%)
dolnośląskie34.73.28.242.420.297.818.6
kujawsko-pomorskie34.71.64.71721.898.431.8
lubelskie18.30.92.415.222.887.422.8
lubuskie45.21.32.730.827.162.338.1
łódzkie13.91.24.314.913.6111.919.7
małopolskie61.66.113.334.916.4164.753
mazowieckie13.61.414.820.316.3104.329.7
opolskie16.314.433.614.589.427.7
podkarpackie12.81.74.72717.193.344.9
podlaskie30.20.71.811.316.965.131.6
pomorskie17.95.97.619.212.973.532.7
śląskie51.33.614.33213.617722
świętokrzyskie22.71.4414.113.8122.164.6
warmińsko-mazurskie12.51.72.124.510.755.346.7
wielkopolskie18.91.45.224.123.997.131.6
zachodniopomorskie32.85.33.416.27.460.921.9

Wybierz region

Polska

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 242
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 26
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 391
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 143

Województwo dolnośląskie

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 18
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 2
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 16
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 7

Województwo kujawsko-pomorskie

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 14
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 1
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 13
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 6

Województwo lubelskie

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 12
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 3
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 21
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 11

Województwo lubuskie

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 11
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 2
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 5
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 1

Województwo łódzkie

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 19
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 0
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 16
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 6

Województwo małopolskie

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 20
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 0
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 41
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 14

Województwo mazowieckie

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 15
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 4
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 23
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 11

Województwo opolskie

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 5
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 0
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 19
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 7

Województwo podkarpackie

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 10
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 2
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 22
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 8

Województwo podlaskie

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 14
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 2
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 31
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 17

Województwo pomorskie

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 19
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 2
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 11
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 10

Województwo śląskie

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 22
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 3
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 72
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 9

Województwo świętokrzyskie

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 18
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 1
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 29
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 5

Województwo warmińsko-mazurskie

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 11
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 0
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 40
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 15

Województwo wielkopolskie

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 15
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 1
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 18
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 9

Województwo zachodniopomorskie

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 19
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 3
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 14
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 7
WojewództwoLiczba certyfikowanych produktów turystycznychNagrody i wyróżnienia EDENLiczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it"Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki
dolnośląskie182167
kujawsko-pomorskie141136
lubelskie1232111
lubuskie11251
łódzkie190166
małopolskie2004114
mazowieckie1542311
opolskie50197
podkarpackie102228
podlaskie1423117
pomorskie1921110
śląskie223729
świętokrzyskie181295
warmińsko-mazurskie1104015
wielkopolskie151189
zachodniopomorskie193147
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×