Turystyka w regionie

Wybierz region

Polska

 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 32.5
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 95.8
 • Odsetek dróg krajowych o złym stanie nawierzchni (w %): 14.2
 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 25.3
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 24.7
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 5.7
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 2.6

Województwo dolnośląskie

 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 18.6
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 98.5
 • Odsetek dróg krajowych o złym stanie nawierzchni (w %): 15.2
 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 34.7
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 44.1
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 8.9
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 3.5

Województwo kujawsko-pomorskie

 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 31.7
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 102.1
 • Odsetek dróg krajowych o złym stanie nawierzchni (w %): 26.1
 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 33.2
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 19.6
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 3.3
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 1.8

Województwo lubelskie

 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 22.7
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 88.7
 • Odsetek dróg krajowych o złym stanie nawierzchni (w %): 19.9
 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 17.6
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 17.3
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 1.7
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 1.1

Województwo lubuskie

 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 38.6
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 63.3
 • Odsetek dróg krajowych o złym stanie nawierzchni (w %): 27.1
 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 45.3
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 32.8
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 1.9
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 1.3

Województwo łódzkie

 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 19.7
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 113.7
 • Odsetek dróg krajowych o złym stanie nawierzchni (w %): 11
 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 16.1
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 15.9
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 4
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 1.3

Województwo małopolskie

 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 53
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 170.6
 • Odsetek dróg krajowych o złym stanie nawierzchni (w %): 20.5
 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 62.1
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 40.7
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 12.1
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 6.7

Województwo mazowieckie

 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 29.7
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 106.8
 • Odsetek dróg krajowych o złym stanie nawierzchni (w %): 15.3
 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 17.2
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 21.5
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 14.9
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 1.8

Województwo opolskie

 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 27.6
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 90.3
 • Odsetek dróg krajowych o złym stanie nawierzchni (w %): 14.3
 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 16.3
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 35.6
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 3.5
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 1.2

Województwo podkarpackie

 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 44.9
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 94.2
 • Odsetek dróg krajowych o złym stanie nawierzchni (w %): 14
 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 12.8
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 28.9
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 3.3
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 1.9

Województwo podlaskie

 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 31.6
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 66.2
 • Odsetek dróg krajowych o złym stanie nawierzchni (w %): 12.1
 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 21.6
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 12
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 1.6
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 0.7

Województwo pomorskie

 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 32.6
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 75.9
 • Odsetek dróg krajowych o złym stanie nawierzchni (w %): 9.2
 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 18
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 20.2
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 7.1
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 6.3

Województwo śląskie

 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 22
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 176.8
 • Odsetek dróg krajowych o złym stanie nawierzchni (w %): 13.4
 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 52.4
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 34.6
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 12
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 4

Województwo świętokrzyskie

 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 65
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 123.4
 • Odsetek dróg krajowych o złym stanie nawierzchni (w %): 8.6
 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 22.7
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 16.4
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 4.4
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 1.5

Województwo warmińsko-mazurskie

 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 46.7
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 56.4
 • Odsetek dróg krajowych o złym stanie nawierzchni (w %): 8.4
 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 12.5
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 26.2
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 1.8
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 1.7

Województwo wielkopolskie

 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 31.6
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 98.8
 • Odsetek dróg krajowych o złym stanie nawierzchni (w %): 21.8
 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 18.9
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 26.4
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 3.3
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 1.4

Województwo zachodniopomorskie

 • Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%): 21.8
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2: 61.2
 • Odsetek dróg krajowych o złym stanie nawierzchni (w %): 6.4
 • Szlaki turystyczne na 100 km2: 34.3
 • Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2: 18.5
 • Placówki gastronomiczne na 100 km2: 3.5
 • Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2): 6
WojewództwoPowierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w%)Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2Odsetek dróg krajowych o złym stanie nawierzchni (w %)Szlaki turystyczne na 100 km2Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na 100 km2Placówki gastronomiczne na 100 km2Wskaźnik gęstości bazy noclegowej (m. nocleg. na 1 km2)
dolnośląskie18.698.515.234.744.18.93.5
kujawsko-pomorskie31.7102.126.133.219.63.31.8
lubelskie22.788.719.917.617.31.71.1
lubuskie38.663.327.145.332.81.91.3
łódzkie19.7113.71116.115.941.3
małopolskie53170.620.562.140.712.16.7
mazowieckie29.7106.815.317.221.514.91.8
opolskie27.690.314.316.335.63.51.2
podkarpackie44.994.21412.828.93.31.9
podlaskie31.666.212.121.6121.60.7
pomorskie32.675.99.21820.27.16.3
śląskie22176.813.452.434.6124
świętokrzyskie65123.48.622.716.44.41.5
warmińsko-mazurskie46.756.48.412.526.21.81.7
wielkopolskie31.698.821.818.926.43.31.4
zachodniopomorskie21.861.26.434.318.53.56

Wybierz region

Polska

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 255
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 30
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 370
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 126

Województwo dolnośląskie

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 23
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 2
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 9
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 2

Województwo kujawsko-pomorskie

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 16
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 1
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 11
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 6

Województwo lubelskie

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 13
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 3
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 22
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 9

Województwo lubuskie

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 11
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 2
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 5
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 2

Województwo łódzkie

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 20
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 0
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 12
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 7

Województwo małopolskie

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 20
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 0
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 40
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 14

Województwo mazowieckie

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 15
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 4
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 26
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 10

Województwo opolskie

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 7
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 0
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 16
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 4

Województwo podkarpackie

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 11
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 3
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 24
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 7

Województwo podlaskie

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 14
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 2
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 31
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 9

Województwo pomorskie

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 20
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 3
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 13
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 11

Województwo śląskie

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 22
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 3
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 71
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 10

Województwo świętokrzyskie

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 18
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 2
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 28
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 5

Województwo warmińsko-mazurskie

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 11
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 1
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 36
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 16

Województwo wielkopolskie

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 15
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 1
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 16
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 9

Województwo zachodniopomorskie

 • Liczba certyfikowanych produktów turystycznych: 19
 • Nagrody i wyróżnienia EDEN: 3
 • Liczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it": 10
 • Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki: 5
WojewództwoLiczba certyfikowanych produktów turystycznychNagrody i wyróżnienia EDENLiczba certyfikowanych jednostek Informacji Turystycznej "it"Liczba certyfikowanych jednostek "it" - 3 i 4 gwiazdki
dolnośląskie23292
kujawsko-pomorskie161116
lubelskie133229
lubuskie11252
łódzkie200127
małopolskie2004014
mazowieckie1542610
opolskie70164
podkarpackie113247
podlaskie142319
pomorskie2031311
śląskie2237110
świętokrzyskie182285
warmińsko-mazurskie1113616
wielkopolskie151169
zachodniopomorskie193105
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×