Frekwencja w atrakcjach turystycznych 2018

ATRAKCJĄ TURYSTYCZNĄ,  w ujęciu produktowym, mogą być walory, miejsca i wydarzenia, obiekty i autentyczne wytwory kultury wyższej, oznaczone jako szczególne, mające zdolność przyciągania turystów i decydujące o tym, że wybierają oni dany obszar, a nie inny. Połączone z usługami turystycznymi tworzą produkt turystyczny (Kruczek, 2011).

Inne wybrane definicje podają, że atrakcją turystyczną może być:

  • cokolwiek, co zaciekawia turystów (Lundberg, 1985);
  • miejsce charakterystyczne, często unikalne, np. naturalne środowisko, zabytek historyczny; takie wydarzenia, jak festiwale i imprezy sportowe (Goodall, 1990);
  • każdy walor (obiekt) przyrodniczy, dzieło człowieka, urządzenie lub impreza, które przyciągają gości w określone miejsce, może być atrakcją turystyczną (Davidson, 1996);

BADANIA NAD FREKWENCJĄ W ATRAKCJACH TURYSTYCZNYCH zostały zainicjowane w 2014 roku przez Polską Organizację Turystyczną, w uznaniu wartości tej informacji dla szacowania wielkości ruchu turystycznego oraz tworzenia nowych i doskonalenia istniejących produktów turystycznych. Wykonawcą zadania oraz autorem kolejnych opracowań jest dr hab. Zbigniew Kruczek, prof. nadzwyczajny AWF w Krakowie, specjalizujący się m.in. w problematyce atrakcji turystycznych.

W pierwszym raporcie dokonano analizy frekwencji w 363 atrakcjach, zewidencjonowanych w  Internetowym Systemie Informacji Turystycznej (ISIT) i przekazanych na potrzeby badania przez Polską Organizację Turystyczną. Analiza objęła lata 2011-2013. W kolejnych latach dodawano do bazy atrakcji nowe obiekty, rozszerzając listę monitorowanych atrakcji turystycznych.  Opracowanie z 2019 roku („Frekwencja w atrakcjach turystycznych 2016-2018”) nawiązuje do wcześniejszych analiz, ale uwzględnia również opisy nowo powstałych atrakcji turystycznych, związanych przede wszystkim z rozrywką, kulturą oraz edukacją.

Tabele w opracowaniach prezentują frekwencję w atrakcjach turystycznych według czterech podstawowych typów atrakcji: przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego (zabytki, zamki, pałace), obiektów tworzonych dla turystki (parki rozrywki, parki wodne itp.) oraz imprez/wydarzeń. Zainteresowanie odwiedzających poszczególne atrakcje prezentowane jest również w układzie województw, traktowanych jako regiony turystyczne. W regionach wskazano atrakcje flagowe, ważne dla tworzenia wizerunku regionu oraz takie, które mają duży potencjał rozwoju. Opracowania zawierają również podstawy teoretyczne badań atrakcji turystycznych (definicje, terminologia, klasyfikacje), opisy trendów i tendencji oraz działań innowacyjnych w sektorze atrakcji. 

Raporty na temat frekwencji w atrakcjach turystycznych można znaleźć w zakładce Badania i analizy.

W danych dotyczących frekwencji w atrakcjach (poniżej) można znaleźć zestawienia najliczniej odwiedzanych Top 10 atrakcji  w podziale na województwa, wraz z danymi o frekwencji, według stanu na 2018 rok.  

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×