Jak za darmo przeszkolić pracowników? - Dofinansowania z urzędu pracy i Funduszu Europejskiego

Na rynku pracy szkolenia stają się coraz bardziej popularne. W dynamicznym świecie biznesu chcemy wiedzy skondensowanej, profesjonalnej, praktycznej, którą od razu można wdrożyć w życie firmy czy marki własnej. Inseightem jest merytoryka, którą przekaże nam najlepszy specjalista odnoszący sukcesy w naszej branży. Czasy, kiedy teoretyk był w cenie, bezpowrotnie minęły.

W dobie e-marketingu nie ma miejsca na pomyłki, które zawsze sytuują nas krok za konkurencją. Jeśli chcesz być na fali, musisz wciąż poddawać się silnym prądom zmian.

Jak za darmo przeszkolić pracowników?

Nie oszukujmy się – czas profesjonalistów jest wyceniany bardzo wysoko, umówmy się – na potrzeby tego tekstu- że inna wiedza nas nie interesuje ☺. Zwłaszcza, jeżeli zamierzamy odnieść sukces rozwijając markę własną, czy wspierając brand, dla którego pracujemy i szybko zauważyć rezultaty, a co za tym idzie –  zauważyć finalnie wzrost zysków.

Darmowej wiedzy nie brakuje – od webinarów, przez blogi eksperckie, kanały w social mediach czy nawet darmowe wykłady. Są one pewnymi rodzajami wskazówek, ale najczęściej pełnią charakter wprowadzający lub po prostu promocyjny i nie zastąpią, skrojonego na miarę branży, szkolenia.

Skąd jednak wziąć środki na przeszkolenie pracownika, zwłaszcza, jeżeli jesteśmy małym przedsiębiorstwem? Z pomocą przychodzi KFS, czyli Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Stanowi on wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Inicjatywa udziału w szkoleniu dofinansowanym przez KFS, może wypływać od pracownika (za zgodą przełożonych) lub pracodawcy. Celem utworzenia KFS, jest zapobieganie utraty zatrudnienia przez osoby pracujące, z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Jeżeli wziąć pod uwagę branżę e-marketingu, która szybko się zmienia, szkolenia są wręcz konieczne. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy, ma poprawić zarówno pozycję firm, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Drugą ścieżką jest skorzystanie z Funduszu Europejskiego – tu jednak, w każdym z województw, obowiązują inne zasady przyznania środków. Szkolenie nie może być również przypadkowe, ale musi znajdować się w Bazie Usług Rozwojowych, gdzie ją znaleźć w dalszej części artykułu.

Jaką kwotę obejmuje dofinansowanie z KFS?

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów szkolenia, musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów szkolenia. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Co należy zrobić, aby otrzymać dofinansowanie z KFS?

Pracodawca, który chce starać się o dofinansowanie szkolenia dla swoich pracowników, powinien zgłosić się do powiatowego urzędu pracy i zgłosić w wersji papierowej lub elektronicznej wniosek. Taki dokument powinien zawierać dokładne dane pracodawcy, uzasadnienie, określać potrzeby szkoleniowe, a także podać dokładne dane dotyczące tego wydarzenia.

Przeczytaj cały artykuł

Źródło: sprawnymarketing.pl, data dostępu: 09.05.2017

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×